Bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 995 milyar

Ekonomi Mar 31, 2023 Yorum Yok

Bankacılık bölümünün tüketimin fonlanması niteliğindeki kişisel kredilerin hacmi, sanayi, tarım, madencilik, güç, ticaret, turizm ve öbür hizmetler üzere Müstahsil dallara açtığı kredilerden daha süratli büyüyor.

Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesitin talebinin üretim ayağına nazaran daha Çok artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORCU 1 TRİLYON 995 MİLYAR LİRA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı, bankacılık kesiminin Şubat 2022 periyoduna ilişkin konsolide olmayan mali göstergelerine nazaran, bankaların bütün dallara açtığı kredilerin Yekün hacmi yılın birinci iki ayında net yüzde 4,6 artarak 6 trilyon 214,7 milyar lira olurken, tüketicilerin konut, taşıt ve gereksinim kredileri ile ferdî kredi kartı borçlarının toplamı yüzde 11 artışla 1 trilyon 995,8 milyar liraya yükseldi.

Dünya gazetesinden Baki Bakır’ın yazısına nazaran, tüketici kredileri ve kişisel kredi kartı borçlarının Yekün hacmi, şubat sonu prestijiyle bankacılık dalının takipteki alacaklar da iç 8 trilyon 210,6 milyar liraya ulaşan Yekün kredi hacminin yüzde 24,3 oranı ile yaklaşık dörtte birine ulaştı.

Ocak-şubat periyodunda TÜFE bazında yüzde 10 olarak gerçekle şen enflasyonla indirgendiğinde Müstahsil bölümlere açılan kredilerin Yekün hacmi gerçek bazda yüzde 4,9 daralırken, tüketici kesite açılan krediler ve kişisel kredi kartı borçlarının Yekün hacmi ise gerçek olarak yüzde 0,9 büyüdü.

REEL BAZDA 12,3 GENİŞLEME VAR

Son bir yılda ise sektörel kredilerin hacmindeki genişleme yüzde 48,5’le enflasyonun Fazla altında kalırken, tüketici borçlarındaki artış yüzde 74,3’le enflasyonun epeyce üzerinde gerçekleşti. Şubat sonu prestijiyle nihayet bir yılda yüzde 55,18 olan enflasyonla indirgendiğinde kesimlerin kullandığı kredilerin Yekün hacminde gerçek olarak yüzde 4,3 daralma, tüketicilerin bankalara olan kredi ve kart borçlarında ise gerçek bazda 12,3 genişleme yaşandığı dikkati çekti.

Şubat sonu itibariyle tüketici borçlarının en Aka kısmını 796,4 milyar liralık gereksinim kredileri ve 770,4 milyar liralık kredi kartı borçları oluşturuyor. Birebir tarih itibariyle Hane kredileri 371,1 milyar, taşıt kredileri ise 57,9 milyar liralık bir büyüklük oluşturuyor.

Yılın birinci iki ayında nominal olarak taşıt kredileri yüzde 14,9, gereksinim kredileri yüzde 13,9, kredi kartı borçları yüzde 12,4 büyürken, Hane kredilerindeki artış ise yüzde 2,2 ile enflasyonun Fazla altında kaldı. nihayet bir Yıl prestijiyle ise yüzde 338,4’le en Aka artış toplamda en Ufak hisseye sahip taşıt kredilerinde yaşandı. Yıllık artış kredi kartı borçlarında yüzde 129,4, gereksinim kredilerinde yüzde 62,9, Hane kredilerinde yüzde 20,9 oldu.

İMALAT SANAYİ 1 TRİLYON 60 MİLYAR LİRA

Şubat sonu itibariyle en Aka kredi hacmi anne dallar içinde imalat sanayiine ilişkin bulunuyor. Birçok alt dalı bulunan ve iktisatta en Aka yüke sahip olan imalat sanayiinin kredi bakiyesi anılan tarih itibariyle 1 trilyon 805,5 milyar liraya ulaştı.

Ana dallar içinde imalat sanayiini 1 trilyon 60 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetler ile şahsî ve Mesken halkı eserleri izliyor. Daha sonra 584,6 milyar lira ile inşaat, 510,9 milyar lira ile elektrik, gaz ve su kaynaklarının üretimi, dağıtımı, 458,1 milyar lira ile emlak komisyonculuğu, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 456,5 milyar lira ile nakliyat, depolama, haberleşme geliyor.

Tarımın kredi bakiyesi 363,4 milyar, turizmin 243,2 milyar, finans bölümüne açılan kredilerin hacmi ise 225,7 milyar lira. nihayet bir yılda anne bölümler içinde en Çok net kredi artışı yüzde 104,9’la tarımda yaşanırken, pastada aslında en Aka hissesi Meydan imalat sanayiinin kredi hacmindeki yıllık nominal büyüme yüzde 53,5’le enflasyonun altında kaldı.

Ekonomideki en Çok yüke ve en Aka kredi hacmine sahip olan imalat sanayiinin alt bölümleri içinde en Fazla kredi kullanan ise 308,2 milyar lira ile metal anne sanayi. Bu alt kesimi 263 milyar lira ile dokumacılık, 257,8 milyar lira ile besin, meşrubat, tütün, 173,3 milyar lira ile ulaşım araçları, 150,2 milyar lira ile kimya, 138 milyar lira ile öbür metal dışı madenler sanayi, 102,2 milyar lira ile makine ve teçhizat izliyor.

Yıllık kredi genişlemesinde ulaşım araçları yüzde 73,1’le birinci sırada gelirken, bunu 11,2 milyar lira hacimle toplamda Ufak hisseye sahip cilt Sanayi yüzde 68,3 artış oranıyla takip ediyor, daha sonra yüzde 66,8 yıllık büyüme ile makine ve teçhizat geliyor.

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir