Çalışan maaşlarına Bin TL doğalgaz desteğinin ayrıntıları belli oldu

Ekonomi Kas 11, 2022 Yorum Yok

İşverenlerin çalışanlara yapacakları yardımın sayısı da netleşti. Düzenlemeye nazaran Hazine, minimum ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL’den vazgeçiyor. 633 TL’lik bu sayı çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, patronlar, çalışanlara daha Evvel vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani patron bu kadar parayı, 1000 TL’yi 2023 yılı haziran ayına kadar çalışanın maaşına ekleyebilecek.

Çalışana doğalgaz takviyesi nedir? Patron çalışana doğalgaz dayanağı vermek zorunda mı? Doğalgaz dayanağı maaşlara nasıl yansıyacak? Doğalgaz takviyesinde maaş hududu Mevcut mı?

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr için bu soruları yanıtladı ve düzenlemenin detaylarını yazdı.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki Değerli düzenleme yapıldı. Bunlar,

– Birincisi; Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma masrafı karşılığı olarak aylık 1.000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler,

– İkincisi ise; İşçiye Yemek bedelinin para olarak ödenmesi ile ilgili.

ÇALIŞANA DOĞALGAZ TAKVİYESİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun süreksiz 1. Hususu ile, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma masraflarına (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), var ücretlerine/prime temel çıkarlarına ek olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi.

Bu düzenleme ile, patronların çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK istikametinden teşvik ediliyor.

İŞVEREN DOĞALGAZ TAKVİYESİ YAPMAK ZORUNDA MI?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması patronlar açısından Mecbur değil, büsbütün isteğe bağlı.

DOĞALGAZ TAKVİYESİNİN KURALLARI NEDİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma masraflarına karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının koşulları ise şu halde:

– Aylık Yekün 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor.

Patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma masraflarına karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık Yekün 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi.

– Bu ödemelerin çalışanların var ücretlerine/prime temel çıkarlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak Laf konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların var ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanların fiyatında bir artış oluşturmadan fiyat kalemlerinin ismi değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması Muhtemel bulunmuyor.

– İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında yapılacak ödemeler için geçerli.

İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan Laf konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek.

– Bu ödemeler; elektrik, doğalgaz ve ısınma masraflarına karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, Laf konusu ödemenin, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

DOĞALGAZ DAYANAĞININ KONTROLÜ NASIL OLACAK?

Söz konusu ödemelerin elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma masraflarına karşılık yapılıp yapılmadığının nasıl tevsik edileceği konusu Aleni değil. Bunun için patronlar tarafından alınacak bir kararın kâfi olup olmayacağı yahut çalışanların elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına ait olarak patronlara fatura ibraz etmelerine gerek bulunup bulunmadığı konularının açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı tarafından Fazla kısa bir müddet içerisinde müşterek çıkarılacak bildiri yahut başka ayrı çıkarılacak bildirimlerle bu bahse açıklık getirilmesi bekleniyor.

DOĞALGAZ TAKVİYESİNİN HAZİNEYE MALİYETİ NEDİR?

Çalışanlara fiyatları dışında yapılan her ne isimle yapılırsa yapılsın bütün nakdi ödemeler fiyat olarak gelir vergisine ve SGK primine tabi bulunuyor. Bu düzenleme ile, Hazine, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma masraflarına karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık Yekün 1.000 TL’ye kadar olan kısmını gelir vergisi ve SGK priminden istisna ederek, bu fiyata isabet eden gelir vergisi ve SGK priminden vazgeçiyor. çok Kıymetli bir teşvik.

Bu istisna nedeniyle Hazine’nin bir taban ücretlide vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL meblağında. Yani, Hazine’nin vazgeçtiği Yekün meblağ, 633,00 TL!

DOĞALGAZ TAKVİYESİNİN PATRONA MALİYETİ NEDİR?

Patronlar, çalışanlara daha Evvel vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına nazaran yararlanılan vergi ve prim istisnası fiyatı da artıyor. Bu ödemeleri yapan patronlar için Değerli bir kar.

Bu istisna olmasaydı, bir minimum ücretlide patronlar net 1.000 TL.ye kadar yapacakları Laf konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir taban ücretlide Yekün çıkarları 633 TL oluyor.

Çalışanların fiyatları, Laf konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

Ayrıca, işçiye para olarak ödenen Yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

7420 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, patronlarca, işyerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edildi. Ödemenin bu fiyatı aşması halinde aşan kısım ile bu gayeyle sağlanan diğer menfaatler fiyat olarak vergilendirilecek. Bu düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yılda bu fiyatın 114 TL olması bekleniyor.

Daha evvel, bu halde para olarak yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisine tabi tutuluyordu.

Öte yandan, yapılan bu düzenleme ile Yemek çeki, Yemek kuponu ve Yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilaveten para ödenen Yemek bedelleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alındı. Yani, istisna uygulaması için menfaatin Yemek çeki, Yemek kuponu ve Yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanması kuralı kaldırıldı.

Lakin, bu istisna düzenlemesi SGK primini kapsamıyor. var durumda, bu 51 TL’nin 12,94 TL’lik kısmı SGK priminden istisna, aşan kısım prim kesintisine tabi bulunuyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir