Çalışanlara bin TL desteğinde merak edilenler: Kimlere verilecek?

Ekonomi Oca 10, 2023 Yorum Yok

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr için düzenlemenin detaylarını yazdı.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı kanun ile, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma masraflarına (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), var ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak yapılacak aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edildi.

Bu halde, patronların çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma masraflarına karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK istikametinden teşvik edilmiş oldu.

Maliye bildirim taslağını hazırlayarak kamuoyu görüşüne açtı.

Maliye, bu istisnanın yöntem ve temellerine ait Bildiri Taslağını (322 Seri No.lu Gelir Vergisi genel Bildirim Taslağı) hazırlayarak, kendi internet sitesinde yayınladı. Bu biçimde kamuoyu görüşüne açılan taslakla ilgili görüş bildirmek isteyenler, görüşlerini mail yoluyla Maliye’ye bildirebilecek.

İstisnanın kuralları neler?

I?s?verenler tarafından çalışanlara yapılacak Laf konusu o?demelerin istisna kapsamında deg?erlendirilebilmesi ic?in,

– 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) ortasında yapılması,

– Elektrik, dog?algaz ve dig?er ısınma masraflarına kars?ılık olmak u?zere yapılması,

– Aylık 1.000 TL’yi as?maması,

– var u?cretlerine ek olarak yapılması gerekiyor.

Mevcut fiyatlarda artış yapılmadan istisnadan yararlanılabilir mi?

Elektrik, dog?algaz ve dig?er ısınma masraflarına kars?ılık yapılacak 1.000 TL’ye kadar o?demelerin çalışanların var u?cretlerine ek olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların u?cretlerinde bir artıs? olmaksızın, var u?cret, mesai, prim ve toplumsal yardım üzere o?demelerin bir kısmının elektrik, dog?algaz ve dig?er ısınma sarfiyatı kars?ılıg?ı olarak go?sterilerek istisnadan yararlanılması mu?mku?n bulunmuyor.

Yani, çalışanların fiyatında bir artış olmadan, var fiyat kalemlerinin isimleri değiştirilerek, bu istisnadan yararlanılması Mümkün değil.

1.000 TL’nin üzerinde yapılan dayanak ödemesinde istisna uygulanacak mı?

I?stisna, çalışanların u?cretlerine ek olarak o?denen 1.000 TL ile hudutlu. Hasebiyle, elektrik, dog?algaz ve dig?er ısınma masraflarına kars?ılık olsa dahi bu meblağın u?zerinde bir o?deme yapılması halinde, 1.000 TL’yi as?an kısım u?cret olarak Gelir Vergisi ve SGK primine tabi tutulacak.

Destek ödemesi fiyat bordrosunda gösterilecek mi?

Evet, çalışanlara u?cretlerine ek olarak yapılacak olan bu o?deme, u?cret bordrosunda go?sterilecek lakin bu o?demenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulundug?undan, gelir vergisi ve SGK prim matrahına matrahına iç edilmeyecek. Aşan kısım ise, vergi ve SGK primine tabi tutulacak.

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında yapılacak ödemeler için geçerli!

İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılacak ödemeler için geçerli.

Bu ödemeler için çalışanlardan fatura istenilecek mi?

Hayır, is?verenler yapacakları bu ödemeler için çalışanlarından elektrik, dog?algaz ve dig?er ısınma masraflarıyla ilgili fatura yahut rastgele bir doküman istemeyecek.

Bu ödemelerin yapılması patronlar için Mecbur mu?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması patronlar açısından Mecbur değil, büsbütün isteğe bağlı.

Hazine minimum bir ücretlide 633 TL vergi ve SGK priminden vazgeçti!

Hazine’nin bu istisna nedeniyle bir minimum ücretlide vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL. Yani, Hazine’nin vazgeçtiği Yekün fiyat, 633,00 TL! çok Değerli bir teşvik.

Destek ödemesi yapan patron 633 TL ödemekten kurtuldu!

Patronlar net 1.000 TL.ye kadar yapacakları Laf konusu ödemeler nedeniyle bir minimum ücretlide 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi ödemekten kurtuldu. Yani, patronların istisna nedeniyle bir minimum ücretlideki Yekün çıkarı 633 TL. Fiyat meblağı arttıkça, istisnadan kaynaklı yarar da artıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir