En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay arttı

Ekonomi May 04, 2023 Yorum Yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ‘Gelir ve Ömür Şartları Araştırması’na nazaran gelir kümeleri ortasındaki makas açıldı. Araştırma sonuçlarına nazaran en yüksek muadil hanehalkı kullanılabilir Fert gelirine sahip yüzde 20’lik kümenin Yekün gelirden aldığı Pay bir evvelki yıla nazaran 1.3 puan artarak yüzde 48’e ulaştı. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin aldığı Pay ise 0.1 puan azalarak yüzde 6 oldu.

TEK KİŞİLİK HANELERDE GELİR ARTTI

Çalışmada yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 28.3 artarak 98 bin 416 olurken, yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir Fert geliri de bir evvelki yıla nazaran yüzde 30.1 artarak 37 bin 400 liradan 48 bin 642 liraya yükseldi.

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir Fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla nazaran 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile Biricik Benlik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan apansızın Çok şahıstan oluşan hanehalklarının yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir Fert geliri 60 bin 696 TL iken, Biricik çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama muadil kullanılabilir hanehalkı Fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluşan hanehalkları oldu.

GELİRDE EN YÜKSEK HİSSESİ MAAŞIN

Toplam gelir içerisinde en yüksek hissesi, yüzde 46,2 ile bir evvelki yıla nazaran 0,9 puan azalan maaş ve fiyat geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 21,0 ile evvelki yıla nazaran 3,5 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 20,2 ile evvelki yıla nazaran 3,7 puanlık azalış gösteren toplumsal transfer geliri oluşturdu.

Yıllık ortalama temel Amel gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 87 bin 451 TL, İdadi ve dengi Okul mezunlarında 62 bin 835 TL, İdadi altı eğitimlilerde 46 bin 916 TL, bir Okul bitirmeyenlerde 34 bin 755 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 25 bin 406 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla nazaran yıllık ortalama temel Amel gelirinde en yüksek artış yüzde34,1 ile bir Okul bitirmeyen, en düşük artış ise yüzde 28,1 ile okur-yazar olmayan fertlerde oldu. tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki hissesi yüzde 19,8 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının toplumsal transferler içindeki hissesi ise yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

Esas Amel gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelirin 66 bin 072 TL ile hizmet bölümünde, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 46 bin 106 TL ile tarım bölümünde olduğu görüldü. Bir evvelki yıla nazaran; yıllık ortalama temel Amel gelirinde en yüksek artış %41,3 ile tarım bölümünde gözlenirken, bunu %35,5 ile inşaat dalı izledi. öbür taraftan Sanayi bölümünde %32,1, hizmet dalında ise %29,1 artış gözlendi.

İŞVERENLERİN HİSSESİ ARTTI

Yıllık ortalama temel Amel gelirleri sırasıyla patronlarda 220 bin 482 TL, kendi hesabına çalışanlarda 58 bin 697 TL, fiyatlı maaşlılarda 56 bin 899 TL ve yevmiyelilerde 25 bin 632 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla nazaran en yüksek artış yüzde 61,8 ile patronlarda, en düşük artış ise yüzde 21,5 ile fiyatlı maaşlılarda oldu.

EN DÜŞÜK GELİR KÜMELERİ

Araştırma sonuçlarına nazaran Türkiye’de yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir Fert geliri 2022 yılında 48 bin 642 iken, İstanbul 69 bin 904 lira ile birinci sırada. Onu Ankara ve İzmir takip ediyor. En düşük yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir Fert geliri ise 23 bin 63 TL ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE İŞTİRAK ARTTI

2021 yılında işsiz olan fertlerin yüzde 45,4’ü 2022 yılında çalışmaya başladı. aktiflik durumu 2021 yılında çalışan olarak belirlenen fertlerin 2022 yılında yüzde 90,5’i çalışma hayatına devam etti. Bir evvelki Yıl işgücüne iç olmayan fertlerin ise yüzde 11,4’ü işgücüne katıldı.

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir