Fiyat rekabetçiliği kaybedildi…

Gündem May 10, 2023 Yorum Yok

Fiyat rekabetçiliğini kaybeden Türkiye, diğer Müstahsil ülkelerle rekabet etmekte zorlanıyor. Enflasyona Enlem kur isteyen ihracatçı, Müsait şartlarla finansman ve ithalata bağımlılığı azaltacak atılımların hayata geçirilmesi için takviye bekliyor.

Geçen Yıl İhracat yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara çıkarken, bu yılın birinci 4 ayında ise yüzde 3’lük kayıp yaşandı. Türkiye’nin ihracatı nihayet 12 aylık bilgilere nazaran ise yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara ulaşırken, kilogram ihraç ünite bedeli geçen Yıl 1,18’ten 1,36 dolara çıktı. 2022 yılının nihayet çeyreğinde ünite bedelde emtia fiyatlarının tesiri de görüldü.

Son bir yılda İhracat değer olarak artarken, tonaj bazında ise azaldı. Bu periyotta yüzde 5’lik daralma görüldü. Datalara bakıldığında ihracatta müspet bir durum gözlenmesine Karşın lojistik, emtia ve güç fiyatları üzere anne başlıklarda yükselen fiyatlar sayıları üste çekti. nihayet 1 yılda döviz kurundaki değer artışının uzun bir müddettir enflasyonun altında kalması, karlılığı da Kıymetli ölçüde azalttı.

Birçok dal pandemiden kaynaklı tedarik zincirlerinin çeşitlenmesinden sonra Türkiye’ye gelen ağır talebin olduğu periyodu arar oldu. İhracatçılar, Özellikle pazar kaybetmemek için birtakım dallarda ziyanına bile satış yaptıklarını birkaç Defa lisana getirmişti. Bu mevzuya ait Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lideri Mustafa Gültepe de nisan ayı İhracat sayılarını değerlendirdiği açıklamasında, “Maliyet artışları kurdaki artışın Fazla üzerine çıktı. Bu nedenle rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Müşterilerimiz hem bizim fiyat tutturamamamız hem de düşen lojistik fiyatlarının tesiriyle alımlarını rakip ülkelere kaydırmaya başladılar. Her Vakit söylediğimiz üzere kurun en az enflasyon kadar artması gerekiyor ki, Türk ihracatçısı rekabetçiliğini koruyabilsin. Yoksa pazar kaybetmeye devam ederiz. Kaybettiğimiz müşterileri tekrar kazanmak ise yıllarımızı alabilir” demişti.

GİDİŞAT BU TÜRLÜ DEVAM EDERSE…

Ekonomim’im haberine nazaran, TİM Lideri Mustafa Gültepe, bütün bölümlerin ortak beklentisinin rekabetçi kur olduğuna dikkat çekti. “Amacımız eserlerimizi ucuza satmak değil, tersine katma pahası artırmak” diyen Gültepe, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Rekabetçi kur elimizi bu alanda kuvvetlendiren bir faktör. Zira İhracat Yurt içinde Önemli bir ekosistem yaratıyor. İhracatçılarımızın yerli tedarikçileri olan alt dallar ve Ara üreticilerine Değerli bir katkı sağlıyor. Bu sayede İç piyasa da canlanıyor. Yurt içinde artan maliyetler ihracatçılarımızın rekabetçi fiyat Eda talihini ve kârlılığını azaltıyor. Bugün için Önemli bir Sorun olmasa da gidişat bu türlü devam ederse ihracatımız süreçten Olumsuz etkilenebilir.”

2021-2022 PERİYODUNUN KAİDELERİ ARANIYOR

2021’de tedarik zincirlerinde yaşanan krizin Türkiye için Değerli bir fırsata dönüştüğüne değinen Gültepe, şu bilgileri verdi:

“Tedarik zinciri krizini lehimize çevirip coğrafik avantajımızı da kullanarak periyodun yükselen markası olduk. O Devre yılbaşı dolar kuru ile yılsonu ortasında yüzde 80’lik geniş bir makas vardı ve ihracatçı sayımızda da Değerli bir artış oldu. Üretim maliyetleri de nispeten daha düşüktü. 2022 yılında on iki aylık ortalamalara nazaran Müstahsil fiyat endeksinin yüzde 128 arttığını göz önüne aldığımızda, Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren rekabet gücümüzde bir ölçü kayıp yaşadığımızı söyleyebiliriz. öbür yandan, yılbaşından bu yana dolar kuru yalnızca yüzde 4 artarken, maliyetlerimiz ise Türk Lirası bazında Fazla daha Çok arttı. Bu kaideler, maliyet avantajımızı yitirmemize Sebep oluyor.”

YATIRIM İŞTAHI TEŞVİK VE KREDİLERİN GENİŞLEMESİNE BAĞLI

Özellikle ağır Sanayi için gücün Değerli bir maliyet ögesi olduğunu Anlatım eden Gültepe, “Enerji maliyetlerinde fiyat rekabetinden kopulmaması ismine elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirimlerin sürmesi nihayet derece kıymetli. Finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesi de bir Öbür Değerli mevzu. İhracata yönelik teşvik ve kredileri ne kadar genişlerse yatırım iştahı da o ölçüde artar. Kredi imkanlarının artması firmalarımızın para akış istikrarına da katkı sunar” dedi.

Türkiye ihracatında Kıymetli yer tutan kritik kesimlerin temsilcileri ihracattaki rekabet kaidelerini değerlendirirken, yine toparlan ve sürdürülebilir İhracat için de tekliflerini sıraladı.

HAMMADDE TEMİNİNDE YERLİLİK ARTIRILMALI

İstanbul Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Konseyi Lideri Adil Pelister:

“Maliyet artışlarının lakin bir kısmı fiyatlara yansıtılabiliyor. Fiyat rekabeti hasebiyle şirketlerin genel olarak karlılıklarının azaldığını söylemek mümkün.

Şirketlerin enflasyon muhasebesinin olmamasından Dolayı kur kaynaklı karlarından vergi ödemeleri devam ediyor. Muhasebedeki bu sorunun çözümlenmesi gerekiyor.

Son beş yıllık periyoda baktığımızda, bölüm kârlılığı açısından 2019 düzgün bir yıldı diyebilirim. Buna karşılık ünite kg fiyatı ve Yekün İhracat sayısı açısından 2022 en yeterli yıldı.

Kimya dalımızın dünya piyasalarında rekabet gücünün artması döviz fiyatlarındaki istikrar, parite hassaslığı ve hammadde temininde yerlilik oranının artırılması ile kalıcı olabilir.

Hammadde muhtaçlığını azaltmak ve ithalatın önüne geçmek için Özellikle petrokimya yatırımları kıymetli. Ülkemizde en az beş Tane daha petrokimya tesisi yatırımına muhtaçlığımız var.

Özellikle Ufak işletmelerin ihracat, Sanayi ve üretimle ilgili finansman sorunlarının Aka ölçekli işletmelere nazaran Çok olduğunu görüyoruz. Onlara da kaynak aktarılmasını Kıymetli bulmakla Birlikte bunun istikrarları bozmayacak bir formda sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

YÜKSEK TEKNOLOJİYE ODAKLANILMALI

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Konseyi Lideri Dr. itimat Uçkan:

“Türkiye’nin 2022 yılı Sanayi malları İhracat ünite kilogram fiyatı 1,78 dolar iken elektrik elektronik dalımızın ünite kilogram fiyatı 6,17 USD oldu. 2023 yılının birinci 3 ayında ise 6,68 dolar oldu. Dalımız içerisinde yüksek teknoloji eseri olan ve en yüksek ihracatı gerçekleştirdiğimiz LCD TV Eser kümemizin kilogram ünite fiyatı ise 2022 yılında 20,26 USD düzeyinde gerçekleşti.

Maliyetlerin artması, öbür taraftan kurların enflasyon nispetinde artmaması ihracatçılarımızı Olumsuz istikamette etkiliyor. Sürdürülebilir bir İhracat artışı ve büyüme için firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması, istikrarlı bir kur siyasetinin varlığının yanı Dizi maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ve yenilikçi eserlerin geliştirilmesi üzere faktörlere odaklanmalıyız.

Ülkemiz ihracatı içinde yüksek teknoloji eserlerinin hissesi yalnızca yüzde 3. Öncelikli gayemiz, ülkemiz ihracatında yüksek teknolojili eserlerin hissesini artırmaktır. Kesimimizde yüksek teknoloji eserlerin hissesini artırmak, ihracatta karlılığımızı artırmanın, sürdürülebilir olmanın ve rekabet talihimizi yükseltmenin en Değerli etkeni olarak görmekteyiz.

KONTEYNER FİYATLARININ DÜŞMESİ DE REKABETÇİLİĞİ KAYBETTİRDİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Lideri Çetin Tecdelioğlu:

“Emtia fiyatlarının atışı İhracat sayılarının değer olarak artışına sebebiyet veriyor. ancak asıl Değerli olan ölçü olarak artışın gerçekleşmesi. Maalesef ölçü olarak bir artış yok. Hasebiyle değer olarak artış sürdürülebilir değil. Zira enflasyonist bir ortamda yükselen emtia fiyatlarının gerilemesi ister istemez ihracatı da Olumsuz istikamette etkiliyor. Kıymetli olmamış hususlar ile İhracat devam ettiği Vakit da bu sefer karsızlığa sebebiyet veriyor.

Konteyner fiyatlarının yüksek olduğu devirde rekabetçiydik. Çin ile Türkiye ortasındaki makas açılmıştı. Bu Önemli manada bize bir avantaj sağlamıştı. Pandemi sürecinde konteyner fiyatlarının yüksek olması Türkiye için bir fırsat doğurmuştu. Konteyner fiyatlarının düşmesi maalesef bizim rekabet gücümüzü kaybettirdi. Rekabet gücümüzü tekrar kazanmak için takviyelerle ilgili ihracatçılar birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımızla bir çalışma yapabiliriz.

İhracatın sürdürülebilir olabilmesi için kur siyasetlerinin kesinlikle enflasyonla tıpkı paralelde gitmesi gerekiyor. nema programlarının yatırım iştahını artıracak, yatırımı sürdürülebilir hale getirecek ve münasebetiyle ihracatı destekleyecek halde olması lazım. Memleketler arası özgür ticaret mutabakatlarının yaygınlaşarak Özellikle Latin Amerika pazarında, şimal Afrika pazarında ve Irak ülkeler statüsündeki birçok ülkede STA’ların artırılması ile ihracatın desteklenmesi gerekiyor.”

2022, MALİYETLERİN ARTTIĞI YIL OLDU

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Lideri Kazım Taycı:

“Türkiye’de kurların düşük ve enflasyonun yüksek olmasından Dolayı dışarıda fiyat tutturmakta nihayet derece zorlanıyoruz. Hasebiyle bir Lahza Evvel kurların enflasyon ile birebir düzeye gelmesini istiyoruz.

Sektör olarak en Çok kendimizi gösterdiğimiz yıl, 2017 yılı. Bizim için Fazla rekabetçi bir yıldı. Emtia fiyatının yavaş yavaş gerilemesinden Dolayı satış fiyatlarımızda döviz bazında yüzde 25 ile 30’luk bir makas vardı. 2020 prestijiyle maliyetler navlun fiyatlarının artışıyla birlikte yükselmeye başladı.

2022 yılının başlarından, içinde bulunduğumuz Devre iç olmak üzere, Özellikle genel giderlerimizde ve TL girdilerimizde Fazla Önemli artışlar gördük. Navlun fiyatları daha geç gevşedi. Şu anda navlun fiyatları bizim için Fazla Aka bir Sorun oluşturacak durumda değil.

Finansal erişimin kolay olması gerekiyor. bütün dalların, sanayicilerin finansal erişimi problemsiz olmalı. İkinci olarak, kurla enflasyonun tıpkı düzeyde devinim etmesi lazım. Üçüncü kural ise yeni yatırımlar ve kapasite artışlarını sağlayabilmek için yatırım kredilerinin ve yatırım teşviklerinin cazip hale getirilmesi gerekiyor.”

İHRACATÇI, FİYAT İSTİKRARI VE Müsait ŞARTLARDA FİNANSMAN İSTİYOR

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Lideri Kutlu Karavelioğlu:

Kilogram başı değer artışının, maliyetler sebebiyle gerçekleştiği bir süreçte karlılığın artmasını bekleyemeyiz. Karlılığın; fiyatların, eserlerin teknoloji ve kalitesindeki yükselişle arttığı bir durumda gerçekleşmesi olağandır.

Makine kesimi için fiyatta en rekabetçi olduğumuz periyot, 2021 ve 2022’nin birinci yarısı oldu. Pandemi sonrası oluşan şartlar içinde yüksek navlunlar Asya’nın fiyat rekabetini sınırlarken, güç ve girdi maliyetlerindeki artışlar da Avrupalı rakiplerimizin fiyatlarını yükseltince Türkiye İhracat ünite fiyatlarını artırmasına Karşın en rekabetçi fiyatlara sahip olmuştu.

2022 yılının ikinci yarısından itibaren fiyat avantajımızın azalmasında, öncelikle artan maliyetlere karşı Türk Lirası’nın uzun mühlet yatay seyretmesinin tesiri büyük. Ülkemiz müşterilerimiz için giderek değerli hala gelirken, navlunlardaki düşüş ve Çin’in Geri dönüşü, tedarik badirelerinin azalması üzere etkenler Asya’nın fiyat avantajını artırmaya başladı. Avrupalı rakiplerimiz de düşen güç ve girdi fiyatları ile daha rekabetçi hale geliyorlar.

Dünyadaki şartlar her nasıl olursa olsun, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 sonunda da rakiplerimizden daha düzgün sonuçlar alacağımızdan ve global ölçekte pazar hissemizi daha da artıracağımıza inanıyoruz.

İhracatın sürdürülebilir olması ve fiyatta rekabetçiliğin sağlanması için rekabetçi bir kur siyaseti ve öngörülebilir döviz kurları yanında; fiyat istikrarı ve Müsait İhracat finansman şartlarının sağlanması da bizce Kıymetli adımlar olacaktır.”

UZAK PAZARLARA ULAŞMAK İÇİN TAKVİYELER ARTIRILMALI

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lideri Erkan Özkan:

“Hammadde fiyatları, lojistik, üretim maliyetleri bir yandan Eser fiyatını ve İhracat sayılarını öteki yandan da karlılığı etkiliyor.

Sektörümüz nihayet yıllarda hem Eser hem de tasarım kalitelerini Fazla çok artırdı ve dünyada dikkatleri üzerimize çekiyoruz. Bu sayede hem İhracat sayılarımız hem de eserlerimizin ulaştığı ülke sayısı giderek artıyor. Lakin nihayet yıllarda hammadde ve lojistik maliyetlerinin artması da karlılığı düşürüyor. Üreticiler için süreç giderek zorlaşacaktır.

En rekabetçi olduğumuz yıllardan biri 2022 yılıydı.

Başta İstanbul’un iki yakası olmak üzere, ülkemizdeki bütün mobilya üreticileri için Bursa ve Kayseri’deki üzere organize Sanayi bölgeleri kurulması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üreticiler bu sayede bir yandan geniş üretim alanlarına sahip olurken öbür yandan da bir ortada olmaları sebebiyle gerek vakitten gerekse üretim maliyetlerinden tasarruf edebilirler.

İstanbul’da Fazla donanımlı bir fuar merkezinin olması gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan uzun vadede Irak Ülkeler Stratejisi üzere çalışmalarla ihracatçı üreticilerin daha Fazla desteklenmesi ve milletlerarası piyasalarda yer almalarına taban hazırlanması gerekiyor.”

Patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir