Forum Bornova için Kötü haber! Dava tekrar görülecek

Ekonomi Kas 04, 2022 Yorum Yok

Tapu iptali ve tazminat talepleriyle açılan lakin reddedilen davalar istinaf tarafından bozuldu. Dava yine görülecek.

İzmir Bornova’da Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde kalan Yekün 305 bin 236 metrekarelik Şahıs toprağı, 1960’lı yıllarda Yurt yapılmak üzere rektörlük tarafından kamulaştırılmıştı.

Sözcü’den hasret Güvemli’nin haberine nazaran Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Talebe sayısının 30 bine ulaşması nedeniyle yerleşkenin bitişiğinde bulunan Yurt öğrencilerin gereksinimlerini karşılayamadığı için ulusal Eğitim Bakanlığı’na başvurup 2 bin 500 Döşek kapasiteli Yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların etrafında eğitim gayeli turistik tesis yapılması ve işletilmesi maksadıyla kamulaştırdığı araziyi 1998 yılında 49 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı.

Ancak yere kamulaştırma gayesi doğrultusunda Yurt değil alışveriş merkezi yapıldı. İzmir’in en Aka alışveriş merkezi olan Forum Bornova 2006 yılında açıldı.

DAVALAR REDDEDİLDİ

Arazinin eski sahipleri, arazinin kamulaştırma emeline Müsait kullanılmaması nedeniyle mevzuyu yargıya taşıdı.

Ege Üniversitesi’ne açılan davalarda kamulaştırma maksadı dışında kullanılan taşınmazların tapu kaydının iptali ve yasal mirasçılara iadesi, bu Mümkün değil ise taşınmazların dava tarihinde kamulaştırma bedeli dışında kalan gerçek rayiç bedellerinin ödenmesi talep edildi.

2017 yılında açılan ve birleştirilen davalar müddet aşımı ve misyonsuzluk münasebetleriyle reddedildi. Taraflar kararları istinafa taşıdı.

DAVA TEKRAR GÖRÜLECEK

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, birinci derece mahkemelerinin verdiği ret kararlarını inceledi. İstinaf talepleri yerinde görüldü.

26 Ekim 2022 tarihinde oybirliği ile asıl belgenin görüldüğü İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kaldırılarak, davanın yine görülmesi hedefiyle belgenin mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Kararda, mahkemece verilen ret kararlarının belge kapsamıyla uyuşmadığına dikkat çekildi.

“RET KARARI HATALI”

Kararda “Eldeki asıl ve birleşen davalarda talebin, gayesi dışında kullanılan dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile tazminat olduğu görülmüş, bu hali ile birebir mevzu ve sebebe dayalı olarak açılmış davalardan Laf edilemeyeceğinden verilen ret kararının kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Davanın desteğinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23. unsuru olduğu belirtilerek “Bu unsura dayalı olarak görülecek davalarda isimli yargı yetkilidir.

Bu bakımdan mahkemece verilen misyonsuzluk kararı kusurludur. Bu etaptan sonra mahkemece, öncelikle taraf teşkilini sağlandıktan sonra 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23. unsurunda yer Meydan koşulların davacılar lehine oluşup oluşmadığı istikametinde kanıtlar toplanmalı, Gerekli araştırma yapılmalı ve davanın aslı bakımından evrak kapsamına Müsait karar verilmelidir” denildi.

Kararda ayrıyeten davalı hissedarlardan Sadettin Solak’ın karar tarihinden Evvel 2018 yılında vefat ettiği halde, mirasçılık dokümanı alınarak, mirasçılarının davaya iç edilmemiş olması nedeniyle yapılan yargılama, karar oluşturmaya Müsait bulunmadı. Mirasçıların yokluğunda yapılan yargılamada, savunma hakkı kısıtlanarak yazılı formda karar verilmesi yanlışsız görülmedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir