Halk GYO GM’si Erdal Berkin: Dilovası’na ağır talep var, erken davranan alır

Ekonomi Kas 03, 2022 Yorum Yok

İnşaat faaliyetlerine başlanan Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi, Türk endüstrisinin gelişme aksı olarak nitelenen İstanbul, Kocaeli ve Bursa altın üçgeninde yer alacak.

Toplam 133 bin 500 metrekare Meydan u?zerinde kurulacak proje 75 metrekare ile 1500 metrekare ortasında deg?is?en bu?yu?klu?klerde ve Yekün 183.000 m2 kapalı alanlı 350 bag?ımsız bo?lu?mden olus?acak. Yatay ve dikey birles?meye Müsait modu?ler yapısıyla farklı is? kollarından sanayicilere avantaj sag?layacak.

“Cazibe merkezi olacag?ına inanıyoruz”

Lansman ic?in du?zenlenen basın toplantısında Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi’nin pozisyonunun getireceg?i avantajlara dikkat c?eken Kamu GYO genel Mu?du?ru? ve Yo?netim Heyeti U?yesi Erdal Bekin, “Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi sanayicimizin bo?lgesel muhtaçlık?larını kars?ılayacak, sundug?u imka?nlarla memleketler arası pazara hitap eden is?letmelerin İhracat kapasitesine dayanak verecek ve dıs? pazarlara girme hazırlıg?ındaki s?irketlere de yeni kapılar ac?acak bir çekim merkezi olacag?ına inanıyoruz.” s?eklinde konus?tu.

Erdal Bekin, Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi’nde 350 Tane mülkün olduğunu 5 binden Çok talep aldıklarını açıkladı. Metrekare fiyatlarının 30 Bin TL’den başladığını belirten Berkin, peşin satışlarda yüzde 20 indirim uyguladıklarını kaydetti. Site için ağır talep aldıklarını lisana getiren Berkin, “Ön satışa bugün itibariyle başladık. 350 Tane mülkün kısa müddette satılacağını inanıyoruz. Erken davranan alır” dedi.

Projeyi, Cumhurbas?kanı Sayın Recep Tayyip Erdog?an’ın 2023, 2053 ve 2071 gayeleri ve Tu?rkiye Yu?zyılı vizyonu dog?rultusunda, geleceg?in bu?yu?k ve gu?c?lu? Tu?rkiye’si amaçlarına ulas?mak ic?in o?nemli bir adım olarak deg?erlendirdiklerinin altını c?izen Bekin, bu proje sayesinde hem bo?lgenin hem de u?lkemizin u?retimine katkı sag?lamayı, olus?turulacak istihdam kapasitesiyle genc?lerimize ümit olmayı ve c?ocuklarımıza daha gu?zel bir istikbal hazırlamayı gaye?lıyoruz” diye ekledi.

O?n talep toplama su?reci devam eden ve yog?un İlgi go?ren Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi’nin 2025 yılının birinci yarısında faaliyete gec?mesi planlanıyor.

Çevreye hassas bir Sanayi sitesi

Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi sanayicilerin gelis?en muhtaçlık?larını kars?ılamak ic?in tasarlandı. Bu dog?rultuda yu?ksek tavanlı genis? aks aralıg?ına sahip ato?lyelerde, vinc? sistemi altyapısı ve ato?lye o?nlerinde bulunan ac?ık yu?kleme alanları ile u?retim as?amasında is?letmelerin verimlilig?ini ve konforunu artıracak ayrıcalıklar sunacak.

Halk GYO’nun beşere ve c?evreye hassaslık unsurları dog?rultusunda Dilovası Çağdaş Sanayi Sitesi, gu?nes? gücü ve yag?mur suyu depolamayı sag?layan c?evreci, su?rdu?ru?lebilir ve güç do?nu?s?u?mu?ne imka?n veren altyapısıyla aktiflik go?sterecek. Bu kapsamda blok c?atılarında bulunan gu?nes? gücü panelleriyle ortak Meydan güç sarfiyatlarına katkı, tasarruf ve aidatlarda optimizasyon sag?lanacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir