Hisarcıklıoğlu’na tam destek! İş dünyası: Enflasyon, sermayeyi eritiyor

Ekonomi Kas 11, 2022 Yorum Yok

Türkiye’nin önde gelen Sanayi kentlerinde örgütlü Sanayi odaları, ticaret odaları ve ticaret borsalarının liderlerinden, TOBB Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Enflasyon muhasebesi Mecbur bir gereksinim haline geldi. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” istikametindeki açıklamasına dayanak geldi. İş insanları, enflasyonun işletmeleri tahrip ettiğini belirtiyor.

Yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki Olumsuz tesiri, TOBB Lideri Hisarcıklıoğlu’nun “enflasyon muhasebesinin Mecbur bir gereksinim olduğu” ve “İş dünyası olarak bu mevzuda Gerekli adımların atılmasını beklediklerini” açıklaması ile yine alevlendi.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya İzah yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lideri ve önde gelen vilayetlerin oda ve borsa liderleri, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici tesiri bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde kapital erimesinin kaçınılmaz olduğunu kaydediyor. Enfl asyon muhasebesi adımının atılmasının, İhracat ve istihdamda sürekliliğe ve artışların sürdürülebilirliğine katkı vereceği, enflasyon muhasebesinin finansal piyasaların da dikkatini çekeceği, TL taşınır değerlere ilgiyi artıracağı, finansal istikrara da katkı sunacağı Anlatım ediliyor.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DÜNYA’YA KONUŞTU

GÜRSEL BARAN / ANKARA TİCARET ODASI LİDERİ: İşletme sermayeleri süratle eriyor

Enflasyonun şirket bilançoları üzerindeki Olumsuz tesirini her platformda lisana getirdik. Bu bahiste Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de bir rapor sunduk. İşletmeler enflasyon nedeniyle fiktif kâr elde ediyor. Buna karşılık artan fiyatın satılan eserin yenisini almaya yetmemesi sebebiyle işletme sermayeleri süratle eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi mecburilik halini almıştır.

NURETTİN ÖZDEBİR / ANKARA SANAYİ ODASI LİDERİ: Fiktif kâr üzerinden ödenen vergi mali yapıyı zayıflatıyor

Firmaların gerçekte olmayan kârlar üzerinden vergi ödemek durumunda kalması, mali yapılarda zayıflamaya yol açıyor. Bu birebir vakitte makroekonominin temeli olan üretim ve istihdam kapasitesini zayıflatıyor. Mevzuatta yer almasına Karşın ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının bu yılı kapsayacak formda bir Lahza Evvel yürürlüğe girmesi gerekir.

IŞINSU KESTELLİ / İZMİR TİCARET BORSA LİDERİ: Enflasyonun tahribatını asgariye indirmek gerek

TOBB Liderimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından lisana getirilen enflasyon muhasebesi uygulamasının getirilmesi talebi nihayet derece yerindedir. nihayet üç yıldır tedricen artan ve geçen yıldan bu yana tesiri daha Fazla hissedilen enflasyonun işletmelerimiz üzerinde yaratacağı tahribatı asgariye indirmek için Kıymetli bir enstrümandır. En nihayet 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesinin, işletme sermayesi eriyen ve finansmana erişimi zorlaşan Özel bölüm için muhtaçlık haline geldi. iktisat idaresinin, Türk Amel dünyasının bu haklı talebini dikkate alacağına inanıyoruz.

YÜCEL BAYRAM / ADANA TİCARET ODASI LİDERİ: Bu kaidelerde enflasyon muhasebesi yapılmak zorunda

Firmalar için enflasyon muhasebesi gerekiyor. Birçok şirket bunu yapmak zorunda, zira fiyat değişikliklerinde olsun, minimum fiyat farklarında olsun, elektrik artırımında olsun bunu nasıl yansıtacak, nasıl karşılayacak. Bu koşullarda enflasyon muhasebesini Tüm şirketler, Tüm tüccarlar, Tüm esnaf yapmak zorunda.

ŞAHİN BİLGİÇ / ADANA TİCARET BORSASI LİDERİ Enflasyon yüksekse her şeyiniz masraf, sermayeyi bitirirsiniz

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir devirde, ne kazanırsanız kazanın, her şeyiniz gidiyor, sermayeyi bitiriyorsunuz. Resmi enflasyon yüzde 80’lerde ve bu ortamda diyelim ki yüzde 100 Nakit kazandınız. Vergiyi falan eklediğinizde eksiye düşersiniz, mevcudu da kaybedersiniz ki esnafın, ticaret erbabının yaşadığı budur. TOBB olarak ve hatta Bakanlar nezdinde yapılan toplantılarda bunu daima gündeme getirdik. Enflasyon bu kadar yüksek olmasa Sıkıntı değil fakat yüzde 80 mi, 180 mi aşikâr değil, bir ölçüsü de yok, inşallah 2023’te daha aşağılara çekilir.

ZEKİ KIVANÇ / ADANA SANAYİ ODASI LİDERİ: İş dünyasının en doğal ve en haklı talebidir

Enflasyon periyotlarında, enflasyonun mali tablolar üzerindeki tesirlerinin giderilmesine yönelik düzeltici süreçler yapılması gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyonun karları ve sermayeyi erittiği üzere işletmelerin sermayeleri eridiği halde Daimi kar ediyor üzere gösteriyor. İşletmelerin teknik iflas durumuna düşmesini engelliyor. Enflasyon değerlemesi sonucu oluşan fon, şirketlerin öz varlığını artırdığı için finansman masraf kısıtlama fiyatını azaltıcı tesir doğuruyor. Şirketlerin aktifinde bulunan iktisadi değerler, az da olsa rayiç bedellere yükselmektedir. Enflasyon değerlemesi sonucu oluşan yeni kıymetler üzerinden amortisman ayrılacağından, şirket karlarındaki fiktif bedeller az da olsa gerçek duruma getirilmiş olacaktır. Bu nedenlerden ötürü, enflasyon muhasebesi Mecbur gereksinim olarak ön plana çıkmaktadır.

TUNCAY YILDIRIM / GAZİANTEP TİCARET ODASI LİDERİ: Enflasyonla gayrete katkı sağlar

“Yüksek enflasyon ne yazık ki mali tablolarımızda tahribata yol açmaktadır. İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıya. Bu da işletmelerimizin sermayelerini vergi yoluyla devlete aktarmalarına Sebep olmaktadır. Birebir vakitte da işletmeler yerine koyma maliyetini dikkate alarak fiyat belirleme durumunda kalıyor ki bu durum enflasyon açısından olumsuzluk demek. Hasebiyle enflasyon muhasebesi Mecbur bir muhtaçlık haline geldi. Enflasyon düzeltmesi, finansal tabloların gerçeği yansıtması ve vergi matrahlarının yanlışsız bir biçimde hesaplanması için mali olmayan varlıkların enflasyon karşısında eriyen pahaları yerine gerçek pahaları ile bilançolara yansıtılmasını sağlayacaktır.

ADNAN ÜNVERDİ / GAZİANTEP SANAYİ ODASI LİDERİ: Enflasyonun işletmelere Olumsuz tesirini hafifletir

2021 yılında ülkemiz iktisadında enflasyon muhasebesinin koşulları sağlanmış olsa da ilgili uygulama 2023 yılına ertelenmiştir. Bu ertelemenin kaldırılıp; 2022 yılında KOBİ tarifine girmeyen yüksek cirolu Aka ölçekli firmalara enflasyon muhasebesinin uygulanması müsaadesi verilmesi firmalarımıza Değerli ölçüde esneklik sağlayacaktır. Günümüz zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, sağlanacak bu İmkan işletmelerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, enflasyonun işletmelerimize yönelik Olumsuz yansımalarını biraz olsun hafifletecektir.

SELÇUK ÖZTÜRK / TOBB LİDER YARDIMCISI VE KONYA TİCARET ODASI İDARE KONSEYİ LİDERİ: Yüksek satış sayıları aldatmasın

“Türkiye’de de dünyada olduğu üzere nihayet bir yıldır enflasyon sürecine girildi. Şu Lahza bununla topyekün çaba ediyoruz. ancak burada şirketlerin sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da Anlatım ettiği üzere bir enflasyon muhasebesi yapması gerekiyor. Galiba bir Müstahsil hammaddeyi kıymetli alıyor, üstüne makul bir kâr koyup satıyor. lakin eserini sattığı Nakit ile yine hammadde almakta zorluk çekiyor. Fiyatı artan eserlerde kâr oranı artmıyor aslında. Yüksek cirolar yüksek kar üzere algılanıyor. O yüzden şirketlerimiz önlemlerini almalı. ziyan etmeyecek biçimde sayılar planlanmalı ve şirket sermayeleri enflasyona kurban edilmemeli.

SEDAT SİLAHTAROĞLU / MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İDARE KONSEYİ LİDERİ: İşletmeleri ve sermayeyi muhafazamız gerekiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, enfl asyon muhasebesi uygulamasını talep ediyoruz açıklamasına yüzde Çehre katılıyorum. Yükselen enflasyon karşısında ve değişken hammadde gereksinimleri karşısında işletmelerin birinci sorunu sermayelerini korumak. O bakımdan bunları dikkate alınca varlıkların tekrar pahalanması, enflasyon muhasebesinin kesinlikle uygulanmasının Mecbur hale geldiğini Anlatım edebilirim. İşletmeleri muhafazamız gerekiyor. Sermayeleri muhafazamız gerekiyor.

MUSTAFA GÜLTEPE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) LİDERİ Enflasyon muhasebesi, gerçek kapital kaybını önleyecek

? Bugün gelinen noktada, enflasyon muhasebesinin yapılması için Gerekli kaidelerin oluştuğunu söyledi. Gültepe, “Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı ÜFE yüzde 300’e TÜFE’de yüzde 150’ye yaklaştı. Stoklar, duran varlıklar ve gibisi temliklerin vergilendirilmesi, bu kaideler altında gerçek kapital kaybına yol açarak iktisadi aktiflik üzerinde negatif bir tesir oluşturacak” dedi. Enfl asyon muhasebesinin, gerçek kapital kaybını önleyeceğini kaydeden Gültepe şöyle konuştu: “Enflasyon muhasebesi, yatırımlar başta olmak üzere iktisadi faaliyete müspet bir tesir yapacaktır. Münasebetiyle bu adımın atılması, İhracat ve istihdamda sürekliliğe ve artışların sürdürülebilirliğine katkı verecektir. Enflasyon muhasebesi finansal piyasalarda da dikkat çekecektir. Hasebiyle TL taşınır değerlere ilgiyi de artıracağı için finansal istikrara da katkı sunacak bir adım olarak görüyoruz. Her şeyden kıymetlisi, enflasyon muhasebesi sayesinde firmalarımızın gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilecek ve öngörülebilir projeksiyonlar yapabilecektir. Firmalarımızın, var durumu yönetme ve istikbal projeksiyonlarını oluşturma kabiliyetlerini güçlendirmek ismine enflasyon muhasebesi yapılmasının yararlı olacağına inanıyoruz.”

İBRAHİM BURKAY / BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İDARE ŞURASI LİDERİ: “Enflasyon muhasebesi uygulaması Mecbur hale geldi”

? Türkiye bu şiddetli sürecin üstesinden istikbal güce sahiptir. Lakin bu güçlü periyodu süratle geride bırakmak için Gerekli Tedbir ve siyasetlerin uygulanması Fazla kıymetli. İşletmelerimizin enflasyon karşısında sermayelerini koruyabilmeleri için enflasyon muhasebesine geçilmesi Mecbur hale geldi. Global güç fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle Müstahsil fiyat endeksinde Kıymetli bir artışla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyonun yol açtığı risklerin nasıl yönetileceği konusunda birtakım belirsizlikler var. Şu anda işletmelerin bilançoları gerçek kıymetleri yansıtmıyor. Öz sermayesi ve makine teçhizatı kuvvetli olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş üzere görünüyor. Bu durum mali yapılarda bozulmaya ve kaynak kullanımında verimsizliğe yol açıyor. Şirketlerin işletme sermayesi gereksinimine dönük taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aktardık. Daha Evvel BTSO olarak gündeme taşıdığımız enflasyon muhasebesinin yanı Dizi KGF takviyeli yeni kredi paketlerinin oluşturulması üzere bir sıra takviye talebimizi Sayın Bakanımıza bildirdik. En kısa vakitte bu takviyelerin birer birer hayata geçeceğini temenni ediyoruz.

CELALETTİN KESİKBAŞ / ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI LİDERİ: Sanayicilerin yüzde 87’si enflasyon muhasebesi istiyor

? “Eskişehir Sanayi Odası olarak, 453 işletme ile gerçekleştirdiğimiz ‘Güncel Ekonomik Beklenti’ bahisli anketimizin sonuçlarını aldık. ‘2022 yılı için enflasyon muhasebesinin uygulanmasını istiyor musunuz?’ sorusuna yüzde 87 oranında ‘evet’ denildi. “Reel bölüm enflasyon muhasebesi talep ediyor. İşletme sermayelerinin süratle eridiği enflasyonist ortamda gerçek dal enflasyon muhasebesi düzenlemesi talep ediyor. Şu anda enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir belirsizlik ortamı doğmuştur. Bu belirsizliğin Fazla uzatılmadan netleştirilmesi beklenmektedir. Yüksek enflasyon ortamında enflasyonun tesirlerinden arındırılmaksızın hesaplanacak kar/zarar sonucu üzerinden vergilendirme yapmak, vergi adaleti açısından değerlidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir