İstanbul’dan kira göçü

Gündem May 20, 2023 Yorum Yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi, kentteki 317 firmada minimum fiyattaki artışın istihdama tesirini araştırdı.

Araştırmanın sonuçlarına ait açıklamaya nazaran, minimum fiyattaki artışın nitelikli İişgücü bulunmasında zorluklara neden olduğu ortaya çıktı. Açıklamada; “Tüm dallarda Çabucak her firma, aradığı vasıflara sahip nitelikli işgücü bulmakta zorlanıyor. Firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli işçi bulmakta problem çekiyor” denildi.

‘DENEYİMLİ İŞÇİ BULMAKTA Sorun YAŞANDI’

Araştırmaya nazaran kimi firmalarda mavi yakalılar ile ak yakalılar ortasında fiyat hiyerarşisi daralınca; ak yakalılarda motivasyon, randıman ve performans düşüklüğü ile işten ayrılmalar yaşandı.

Öte yandan bütün kesimlerde firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli işçi bulmakta sorun çekti.

Araştırmada öne çıkan üçüncü başlığa nazaran de artan Ömür maliyetleri, fahiş kuralar ve zelzele korkusu, işgücünün İstanbul’dan göçünü tetikledi. İstanbul’da eleman temini her geçen gün zorlaştı.

‘TEMMUZDA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ 11 BİN TL’

Araştırmada öne çıkan öteki hususlar de şöyle sıralandı:

“- Firmaların temmuz ayında belirlenecek minimum fiyat beklentisi 11 bin TL civarında.

– Minimum fiyat artışının birtakım dallarda konaklama-yiyecek, dokuma ve imalat bölümünde ve Özellikle Ufak ve orta uzunluk işletmelerde kayıt dışı çalışmayı arttırdığı görüşü yaygın.

– Yüksek enflasyon ve neden olduğu gelir erozyonu; çalışanların motivasyonunu ve performansını, işletmelerin verimliliğini Olumsuz etkilemektedir. Yapılan taban fiyat artışları, firmaların Aka çoğunluğunun (yüzde 77,9) işe alım kararını etkilemedi.

– Taban fiyat artışları genelde firmaların eleman bulmalarını da kolaylaştırmadı. Bunun nedeni artan enflasyonun yapılan artışı erozyona uğratmasıdır.

– Firmalar, Amel arayanların artan minimum fiyatı yetersiz gördüklerini ve daha yüksek fiyat talebinde bulunduklarını Anlatım ediyorlar.

YÜZDE 35’İ, MİNİMUM FİYAT ARTIŞ ORANINI ÇALIŞANLARINA YANSITAMADI

– Görüşülen firmaların yüzde 35’i, taban fiyat artış oranını, öbür çalışanlarının fiyat artışlarına yansıtamadı.

– Geçen sene firmaların üçte iki çoğunluğu artan girdi maliyetlerini fiyatlarına yansıtmakta zorluk yaşadıklarını belirtirken, bu sene bu Oran üçte teğe düştü.

– Geçen seneye nazaran firmalar Eser fiyatlarını artırmakta daha az düşünce yaşıyor. Yüksek enflasyonlu hayata firmalar alışıyor. Yüksek enflasyonda katılaşma eğilimi Laf konusu.

– Dallar prestijiyle nitelikli işgücü açığı.

– Firmalar öbür vilayetlerle karşılaştırıldığında İstanbul’da eleman bulmakta daha Çok zorluk yaşıyor. neden olarak Ömür maliyetinin daha yüksek olması ve daha Fazla firma ve Amel imkânı nedeniyle seçeneklerin daha Çok olması.

– Bilhassa yüksek kira artışları nedeniyle kirada oturan çalışanların birden fazla konut sahipleri ile Problem yaşıyor.

‘KİRALAR, İSTANBUL’DAN GÖÇÜ TETİKLİYOR’

– Artan Ömür maliyetleri, fahiş kiralar, zelzele korkusu; işgücünün İstanbul’dan göçünü tetikliyor.

– Türkiye genelinde aktiflik gösteren Aka firmaların çalışanlarının, İstanbul dışındaki şubelere tayin- transfer tarafında taleplerinde yoğunluk olduğu Anlatım ediliyor.

– Öte yandan, çalışmak için İstanbul’a göç etmek isteyen ve Amel başvurusu yapan adaylar firmalardan konaklama imkânı talep ediyor.

– Piyasanın bir öbür tahlili ise Özellikle imalat ve lojistik dalında firmaların, İstanbul’a komşu vilayetlere faaliyetlerini taşımaları.

‘NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BULMAKTA ZORLUK YAŞANIYOR’
– Firmaların üçte ikisi ilerleyen devirdeki 6 ayda istihdamını arttırmayı planlıyor lakin aradığı nitelikte işgücünü bulmakta ıstırap yaşıyor. bütün bölümlerde Çabucak her firma, aradığı vasıflara sahip nitelikli işgücü bulmakta zorlanıyor. Firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli- kıdemli işçi bulmakta kasvet çekiyor.”

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir