JMO’dan ‘Mar Yapı’ açıklaması: 2 yılda bitirilmesi gereken hafriyat çukuru 3 yılda tamamlanamadı

Ekonomi Eki 26, 2022 Yorum Yok

Arel Üniversitesi’nin yanında 3 yıldır tamamlanmayan inşaatın temel çukuru, üniversite binasının kısmen çökmesine neden oldu. Fore kazıklarının toprağı tutamayacağını fark eden üniversite idaresi olaydan birkaç saat evvel tüm binayı boşaltmıştı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Arel Üniversitesi’nin yanında üç yıl evvel Mar Yapı isimli şirket hastane inşaatına başladı. İnşaat firması derin temel çukurunun yanına fore kazıkları çaktı lakin inşaat iki yıldır bitirilmedi. Evvelki gün sabah saatlerinde fore kazıklardan çatırdama sesleri duyuldu. Saat 17.30 sıralarında ise fore kazıklar patladı ve üniversite binasında kısmen çökme oldu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Küçükçekmece’deki Arel Üniversitesi binasında meydana gelen yıkım hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Depremin büyüklüğü değerli değil, sarsıntısız da çöküyoruz” denilerek yıkıma ait tespitler yapıldı.

Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi’nde bulunan, 2019 yılında inşaatına başlanan konut projesinin hafriyat alanındaki fore kazıklı ankrajlı istinat duvarında 23 Ekim günü 16.30 saatlerinde dayanak elamanlarında ses ve olağan dışı hareketlilik gözlendiği aktarıldı.

Gece 23.15 sularında da yatay gergi elemanı olan ankrajlarda sıyrılma, sonra fore kazıklarda devrilme ve kırılma meydana geldiği, son olarak da Arel Üniversitesi binasının bir kısmında çökme meydana geldiği kaydedildi.

“3 YILDIR TAMAMLANAMADI”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde; yüksek eğime sahip alanların, “Önlemli Alan (Ö.A.)” statüsünde kıymetlendirilmesi ve yapılacak her türlü inşaat faaliyetlerin de gerekli tedbir ve önlemlerin alınması zorunluluğunun açıkça belirtildiğine dikkat çekilerek “Buna rağmen, bahse mevzu parselde 2019 yılında hafriyat çalışması başlamış olup, 2022 Ekim ayı içerisinde toplam 3 yılı bulan mühlet geçmesine karşın hafriyat çukuru tamamlanmamış ve üst yapı inşaatı küresel (küresel) kotlarda sıfır mimari kotuna kadar (su basman kotu) çalışmalar tamamlanmamıştır” denildi.

Özellikle derin hafriyat uygulamalarında hafriyat çukurunun uzun müddet açık bırakılmaması gerektiği belirtilerek inşaat müddetinin minimumda tutulması ve üst yapı işlerinin bir an evvel doğal arazi kotlarına kadar çıkarılması gerektiği söz edildi.

“MAKSİMUM 2 YILDA TAMAMLANMALI”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 tarihli ‘Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler’ genelgesi de hatırlatılarak “Genelgede, hafriyat güvenliği ve iksa (derin kazı) uygulamalarında süreksiz durum tahlillerinde, hafriyat şevlerinin azamî 2 yıl içerisinde inşaat faaliyetlerinin tamamlanarak, önüne gerekli dayanakların yapılması gerektiği belirtilmektedir. Genelgeye nazaran, pratikte ve uygulamada süreksiz durum tahlillerine nazaran takviyeli şev kazılarında belirlenen azamî mühlet 2 yıl olarak belirlenmesine karşın; jeolojik faktörler, hidrojeolojik faktörler, etraf yapıları, kent içi dinamik yük ve etkenler, komşu parsel ve/veya binalara ilişkin tesir durumları, jeomorfolojik etkenler, bölgesel eğim durumu üzere iç ve dış etmenlerin tesirinin dikkate alınmadığı ve ortam tanımlamasının hakikat yapılmadığı yaşanan olayda bir sefer daha ortaya çıkmıştır” denildi.

“UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ”

Pratikte ve uygulamada bu mühletin 2 yılı bulamayacağı, hafriyat şevlerinin önüne yapılması gereken ek tedbirlerin acilen alınması gerektiğine dikkat çekilerek “İnşaat yahut ilgili projenin bir an önce tamamlanması gerekliliğini bir sefer daha anlamış bulunmaktayız. Bahse bahis jeolojik, hidrojeolojik, bölgesel ve jeomorfolojik risk faktörlerinin tesiri dikkate alındığında, belediyeler ve ilgili yönetimler tarafından verilen ruhsat ve iş müddetlerinin toplam inşaat müddeti içerisinde hafriyat şevlerinin başlangıç ve bitiş müddetlerinin de eklenmesi ve mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiği tavsiye edilmektedir. Yaşanan olay göstermektedir ki bu ikazlar dikkate alınmamıştır” denildi.

“‘KAYA YER SAĞLAMDIR’ NİYETİ BÜYÜK RİSK”

İstanbul’un jeomorfolojisinin engebeli, zirve ve vadilerden oluştuğuna vurgu yapılan raporda şunlar kaydedildi:

* “İstanbul’da meydana gelen bahse bahis bina çökme, kayma, yıkılma ve gibisi olayların yüzde 15’i tabiat kaynaklı (heyelan, sel, su baskını vs) nedenlerden, yüzde 85′ i ise insan kaynaklı ihmal ve umursamazlıklardan meydana gelmektedir. Son periyotlarda insan kaynaklı olduğu tespit edilen kayma ve yıkımların büyük bir çoğunluğunun kaya ve gibisi ortamlarda meydana geldiği tespit edilmiştir.

* Görece sağlam olarak nitelendirilen bu kaya ünitelerinin yüzeye yakın sığ derinlik diye tabir ettiğimiz (0-10 m) düzeyleri alterasyon ve ayrışmanın tesiri ile direnç kaybına maruz kalmış ve birincil özelliğini kaybetmiştir. Bu son durum ‘kaya tabanlar sağlamdır’ niyetinin İstanbul için ne derece büyük bir risk içerdiğini ortaya koymaktadır.

* Birinci derece zelzele zonu içinde yer alan İstanbul’da beklenen Marmara Zelzelesi ile birlikte kaya yerlerde ortaya çıkan bu bulgu, kentin ve kent hayatının büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını bir kere daha ortaya koymaktadır.”

Raporda tahlil teklifleri de şöyle sıralandı:

* “Olayın meydana geldiği alanda gerekli etraf ve güvenlik tedbirlerinin acilen alınması ve tesir alanında bulunan riskli binaların boşaltılması sağlanmalıdır.

* Hafriyat çukuru dışarıdan getirilecek olan hafriyat ile denetimli bir formda doldurulmalıdır.

* Doldurulduktan sonra jeoteknik projenin tasarlanması, hesap raporunun hazırlanması ve hazırlanan projeye uygun iksa (derin kazı) uygulamasının yapılması sağlanmalıdır.

* Proje dizaynı yapan uzman tarafından hafriyat şevinin uygun görülen noktalarına aletsel müşahede ve geoteknik enstrümantasyon gayesi ile aygıtlar yerleştirilmelidir.

* Sistemin inançlı kazılması ve etraf yapılarında meydana gelebilecek deplasmanların takibi için periyodik ölçümler alınması ve raporlanması yapılmalıdır.

* Hafriyatın tamamlanması sırasında harita gurubu tarafından reflektör ölçümleri alınmalıdır.

* Kesin derinliğe inildiğinde, fazla vakit kaybetmeden üst yapı inşaat faaliyetlerine başlanmalı ve hafriyat çukurunun önüne yapılacak ek dayanaklar acilen inşa edilmelidir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir