Kamu ihalelerinde yeni karar

Ekonomi Nis 01, 2023 Yorum Yok

Kamu ihalelerinin ilanıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. halk İhale Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan bildirime nazaran artık internet haber sitelerinde de halk ihale ilanı yayınlanacak.

Tebliğde ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde, başkasının ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde yayımlanması kâfi sayılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildirinin tam metni şöyle:

“TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE genel BİLDİRİSİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan halk İhale genel Bildirisinin 13.1.1.1 hususunun birinci cümlesi aşağıdaki formda değiştirilmiş, tıpkı unsurun ikinci cümlesinde yer Meydan “farklı gazetelerde” ibaresi “bir gazete ve internet haber sitesinde” biçiminde değiştirilmiş ve tıpkı Bildirimin 13.1.1.2 ve 13.1.1.4 hususları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“4734 sayılı Kanunun 13 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine nazaran ilan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda; ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde, başkasının ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde yayımlanması ve bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla Yekün iki defa ilan yapılması kafidir.”

“13.1.1.2. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması yahut internet haber sitesi idaresi bulunmaması halinde ilan, birebir müddetler içinde Basın duyuru Kurumu duyuru Portalında yayımlanır.”
“13.1.1.4. İhalenin ve işin yapılacağı yerde yapılacak ilanlar Basın duyuru Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacaktır. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti eşik bedelin altında olan ihalelere ait ilanların yayımlanmasında yönetimlerce; ilgisine nazaran, ihale yahut işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye hudutları içinde, Basın duyuru Kurumunun şimdiki listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığının araştırılması, bu nitelikte apansızın Çok gazete yahut internet haber sitesi Mevcut ise, ilanın Basın duyuru Kurumu Şubesi yahut Valilik aracılığıyla, bu makamlarca 195 sayılı kanun kararları temel alınmak suretiyle belirlenecek gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması, ihalenin yahut işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sonları içinde bu nitelikte yalnızca bir gazete ve internet haber sitesi bulunması halinde, ilanın Yeniden Basın duyuru Kurumu Şubesi yahut Valilik aracılığıyla Laf konusu gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması gerekmektedir.”

MADDE 2- Bu Bildirim yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Bildiri kararlarını halk İhale Kurumu Lideri yürütür.”

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir