Kazancın yüzde 50’sinden Kurumlar Vergisi alınmayacak

Ekonomi Kas 16, 2022 Yorum Yok

TBMM genel Konseyi’nde, bugün; AKP’nin Vergi Yordam Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi’nin ikinci kısmı görüşüldü. Teklifin 14. hususuyla başlayan görüşmelerde, teklifin 20. hususuna kadar olan kısmı kabul edildi. Yürürlük ve yürütme unsurlarıyla Birlikte 25 husustan oluşan teklifin görüşmelerine yarın 21’inci husustan devam edilecek.

CHP’li Sarıbal: Cemevleriyle ilgili hususlar Geri çekilsin

Cemevleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ‘torba kanun’ teklifi ile belediyelerin, Bayındırlık planlarını yaparken bölgenin koşulları ve muhtaçlıklarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam yahut validen müsaade alınması öngörülüyor. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını yapmasının ve materyal takviyesi sağlamasının önü açılıyor.

İl Özel yönetimlerinin; Vilayet hudutları içinde mabetler, kültür ve Tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından Ehemmiyet taşıyan yerler ile cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını yapabilmesi düzenleniyor. Teklifte; belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ait düzenleme yer alıyor.

Maden faciasının ardandan yapılan düzenleme de kabul edildi

Teklife Amasra’daki maden faciasının akabinde eklenen hususlar ile; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi iç kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanması öngörülüyor.

Amasra’daki maden ocağı riskli diye 2015’te kapatılmış

Maden kazasında hayatını kaybeden maden çalışanlarının yakınlarına yönelik dayanak paketi de düzenlemeye eklenen hususlar ortasında. Buna nazaran; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi iç kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve mevt tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu biçimde bağlanan aylıklara ait primlerin Noksan olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Emniyet Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının vefat tarihinde yürürlükte olan kanun kararları temel alınacak.

Ölen sigortalının Ebeveyn ve babasına, her türlü çıkar ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin taban fiyatın net fiyatından daha az olması ve öbür çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar dış olmak üzere ‘gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması’ koşulları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden Evvel kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, hususun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak, bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Bu halde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere Yekün bir kişi, ilgili mevzuatta aranan kurallara tabi olmaksızın halk Kuruluş ve kuruluşlarının Daimi Amele takımlarında istihdam edilecek.

Kazancın yüzde 50’sinden Kurumlar Vergisi alınmayacak

İstanbul Finans Merkezi Kanunu kapsamında, İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan şirketlerin, Yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeden Yurt dışında satmalarından (transit ticaret) ya da Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmekten sağladıkları karın yüzde 50’sinden kurumlar vergisi alınmayacak.

Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmeleri için elde ettikleri çıkarı, vergi beyannamesi vermeden Evvel Türkiye’ye transfer etmiş olmaları, alım satımına aracılık yapılan malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’den olmaması şartları aranacak. Cumhurbaşkanı getirilen bu yüzde 50 indirimi yüzde 100’e çıkarmaya ya da sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir