Limanlara ihalesiz uzatma torbadan çıktı!

Ekonomi Eki 25, 2022 Yorum Yok

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Yöntem Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin unsurları üzerinde görüşmeler sürüyor.

AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle limanların özelleştirilmesine ait 9. husus, tekliften çıkarıldı. Teklif metninden çıkarılan düzenleme şöyle:

“Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da limanların işletme mühletlerine ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi/devri metoduyla özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az vadeli kontrat müddetleri, en geç 15 gün içerisinde mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş evraklarla birlikte müracaatta bulunulması ve başka koşulları yerine getirmeleri şartıyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir keze mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından, müracaat ekindeki dokümanlar temel alınarak 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi müteakiben müracaatta bulunan işletmeci şirketlere, ek mukavele imzalanmak üzere 3 ayı geçmeyecek formda müddet verilecek.

Ek mukavele imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri koşul olacak.

İşletme hakkı verilmesi/devri kontratının mühletinin 49 yıla uzatılmasına ait ek mukavele, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından işletmeci şirketlerin kontrata davet edilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde imzalanması koşuluyla yürürlüğe girecek.

Ek mukavele ile ilgili olarak Danıştay’dan görüş alınmayacak, uzatılan müddet yatırım müddetine eklenmeyecek.

Teklifle işletmeci şirketlerce ödenecek mukavele bedelleri de düzenleniyor. İşletmeci şirketler, ek kontrat bedeline ek olarak uzatılan işletme hakkı müddeti içinde her yıl belirlenen tekdüzen hesap planına nazaran düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere öbür faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde 5’ini hasılat hissesi olarak Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına ödeyecek.

Tespit edilecek ek mukavele bedelinin vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde bedelin taban yüzde 25’i ek mukavele imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan meblağı azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan meblağ üzerinden ödeme tarihleri prestijiyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecek.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir