Net Holding kendi paylarının satışı için adım attı

Ekonomi Kas 04, 2022 Yorum Yok

Net Holding kendi hisselerinde satışa hazırlanıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya nazaran, 36 milyon nominal adet Net Holding hissesinin Biricik seferde ya da modüller halinde, kapital piyasası mevzuatı mucibince satılması maksadıyla fiyat araştırması yapılması, yurtiçinde yahut yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya hükmî şahıs alıcılar ile temasa geçilmesi ve ilgili bireylerle şirket ortasında satım konusunda aracılık edilmesi bahislerinde, Deniz Yatırım’ın 31 Aralık 2023 tarihinin sonuna kadar kadar yetkili kılınmasına karar verildi.

Şirketin Yönetim şurasının 3 Kasım tarihili toplantısında; şirketin çıkarılmış sermayesi 563,88 milyon TL olduğu ve ilgili mevzuat mucibince; şirketin kendi hisselerinin elde bulundurma üst hududu olan yüzde 10’una isabet eden hisselerin nominal pahasının 56,39 milyon TL olduğu belirtildi.

Hali hazırda şirketin sahibi bulunduğu kendi hisselerinin nominal fiyatı ise 92,14 milyon TL olarak açıklandı. İlgili mevzuat kararları yeterince, sermayenin yüzde 10’unu aşan kendi hisselerinin nominal fiyatı ise 35,75 milyon TL olarak duyuruldu.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir