Resmi Gazete’de bugün (17.11.2022)

Ekonomi Kas 17, 2022 Yorum Yok

YÜRÜTME VE idare BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, aktiflik ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti genel Bildirimi (Sıra No: 21)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 15/11/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/130, K: 2022/110 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/36354 müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Şurası Kararı (E: 2022/6, K: 2022/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet dahil Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir