Sahte cennetlerle güçlü aidiyetler kuruyorlar

Gündem May 16, 2023 Yorum Yok

Feramuz Erdin yazdı

KOMPLO TEORİLERİNİN GÜCÜ
Eğitim düzeyi ne olursa olsun, insan evladının mantığının yetmediği yerde, olağan dışı gelişen hayali şeylere inanma üzere bir zaafiyeti vardır. Mantıksal sorgulamanın bilinçsiz formda devir dışı bırakıldığı bu alan, toplumu tesir altına almak isteyenler için bulunmaz bir nimettir.
İşte bu yüzden de olağan insanların asla yaşayamayacağı olaylar, ulaşılması imkânsız Aka mefkureler öne sürülerek toplumsal hipnozun birinci evresi başlatılır. Karşısında Noksan kaldığınızı yahut yenildiğinizi hissettiğiniz o şey artık sizin efendinizdir. Bunun tam bilakis, size pompalanan his ise Güç ve başkalarına nazaran üstünlüktür!
Siyasi ve dini önderlerin milyonlarca insanı Biricik bir Gaye altında toplayabilme başarısı da bu yolu ne kadar ustalıkla kullanabildiklerine bağlıdır. Daha sonra bu metot çıkar ve Gelecek sağlama üzere sistemlerle de desteklenerek, kurulan tabanlar güçlendirilir ve hatta kuşaklar uzunluğu devam ettirilir.

CUMHURİYETİN ALTIN NESİLLERİ
Cumhuriyet tarihimizde çağının ilerisinde, üretken ve vizyoner vatandaş yetiştirmek için Çeşitli toplu ve süratli eğitim modelleri denenmiştir. Bunlardan en öne çıkan ikisi ise şunlardır:
Köy Enstitüleri: Yeni kurulmuş Cumhuriyet’in acil muhtaçlığı olan eğitimli sınıfı yetiştirmek üzere seçilen nitelikli gençler yatılı okullarda Temel üretim mevzularında yetiştirilmiş, bu üretkenlik sanat ve öteki imkanlarla geliştirilmiştir. Türkiye’nin laik ülkülerini de gerçekleştirmesi amaçlanan öğreticilerin öğreticisi kuşaklar buradan yetişmiştir.
Fethullah Okulları: Değişen dünya tertibinde hem içerde hem de dışarda yer almak üzere, karma halde projelendirilmiş olarak Anadolu’nun zeki ve yetenekli çocukları ortalarında Yurt ve dershanelerin de olduğu bir sistem dâhilinde seçilmiştir. Kendilerine müspet bilimler yanında ilahi ilimler de öğretilmek suretiyle yeni karma bir jenerasyon yaratılması amaçlanmıştır.
Kendine has bir dinî öğreti altında, dünya ile entegre formda müspet bilimler eğitimi alan, yabancı lisanlara Yargıç bu gençler nitekim de bir ülke için gurur kaynağı olacak biçimde yetiştirilmiştir. Zeki, çalışkan, üretken, dünyayı olduğu üzere okuyabilen ve disiplinli bu gençler yalnızca Türkiye’de değil dünyada da bir atılım ve değişimin umudu haline gelmiştir.
KİBİR VE DAVAYA KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLILIK
Fethullahçılık üzere din temelli bir öğreti altında yapılanan bu gençler, kamuoyunun da Fazla güzel bildiği süreçler sonucunda hakikaten de en kritik vazifelere geldiler ve dinamizmlerinden doğan farklarını herkese gösterdiler. Vizyon sahibi, akademik meslek yapmış, dünya ile entegre bu gençlerin projeleri ve üretimleri sahiden göz kamaştırır hale gelmişti.
Yalnız burada da Aksi giden bir şeyler vardı: Eğitimde milletin sağladığı imkânlar ile her türlü fırsatı yakalamış olan bu takımlar, başkanlarına ve davalarına neredeyse körü körüne bağlıydı! Eğitimin açması gereken zihinler bir yere geldiğinde keskin bir taassup ve biat kültürüne takılıp kalıyordu!
Ruhlarına adeta işlemiş olan başkalarına nazaran üstün oldukları fikri ve her fırsatta pratiğe döktükleri kurumsal kibir onları diğer bireylerden olduğu üzere öbür örgütlü kümelerden da ayırıyordu. Kendilerine Meydan açmayı seviyor ve bu uğurda insan harcamaktan asla pişmanlık duymuyorlardı. Davaları uğruna kendilerini feda etmekten çekinmiyor, üstten gelen talimatı sorgusuz – sualsiz uyguluyorlardı.
Kendi içlerinde kulaktan kulağa aktarılan ve komplo teorileriyle desteklenen mağduriyet kıssaları ve ortak Gaye onları bir ortada tutuyordu.
Vizyon ve eğitimde çağının Fazla ilerisinde olan lakin bunun karşılığında kurumsal biate sonuna kadar sadık olan bu gençlerin öykülerinin devamını aslında herkes biliyor…
Şuna da eminim ki; başkan, kibir ve kinleri yerine ülkelerine bu kadar sadık olsalardı, Türkiye bugün parmakla gösterilen değişik bir yerde olurdu!
dahil dinamikler ve demokrasi tarafından Denetim edilemeyen Kıymetli bir yetişmiş insan kaynağı, kendine bile ziyan veren gücü ile heba olmuş oldu.
TOPLUMSAL HİPNOZ
Fethullahçılar, her Vakit toplumsal hipnozun birinci Evvel mağduru sonra da diğerlerine uygulamada efendisi oldular. Erişebildikleri ve hatta icat ettikleri teknolojileri ile projelerini bir yandan üstümüzde denerken öteki yandan da o gücün verdiği kibirlerini ikiye katladılar.
Elde ettikleri yahut kendilerine sunulan maddi takviyelerle toplumun istedikleri halde düşünmesinin önünü açıyorlardı. Kendilerine Mani olarak gördükleri yahut bu halde sunulan her şeyi sorgulamadan bertaraf etme gücüne ve azmine sahiptiler; ki bunu kimi başardılar.
Toplumsal hipnoz yaratma işinin öncüleri onlar oldu ancak bu düzey artık öbürleri tarafından da devam ettiriliyor.
KUYRUĞU DİK TUTMA İLLÜZYONU
Kalkıştıkları adaletsiz, bencil ve makûs işler sonucunda dağıtılan bu gruba ilişkin olan zeki, inançlı ve fedakâr takımların Ufak bir kısmı eski hedeflerini şimdi terk etmiş değiller. Kuyruğu dik tutma, çözülmeyi engelleme gayesiyle uygulanan Çeşitli Yönetim taktikleri sonucunda ortaya çıkan, mağduriyet ve mutlak intikam ile işlenmiş bağlantı lisanına nitekim de inandıkları üzere, bunu bir halde yaymayı da beceriyorlar.
Kendi içlerinde yaşadıkları bu dinamizm ise Yurt içindeki ve dışındaki kimi çevrelere hala cazip gelebilmektedir. lakin “kelin merhemi olsa kendi başına sürer” misali, “düşmanımın düşmanı dostumdur” prensibiyle başlayan birlikteliklerin hem cemiyet hem de taraflar açısından verimli ve sağlıklı sonuçlar vermesi bugüne kadar Fazla da Mümkün olmamıştır.
Toplumsal hipnozun edilgeni olmaktan kurtulmak, bilgi bombardımanından uzaklaşıp, insani faaliyetlerde bulunarak kişisel olarak yine sorgulayabilme yeteneğine kavuşmaktan geçiyor.

Feramuz Erdin, Emniyet ve Kriz İdaresi Danışmanı Eğitimi ve 30 yılı aşan halk ve Özel bölüm deneyimi ile Emniyet ve kriz idaresi alanında ispatlanmış uzmanlık mesleğine sahiptir. Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta ve kurumsal yapılar ile sivil cemiyet kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir