TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Enflasyon muhasebesi zorunlu hale geldi

Ekonomi Kas 07, 2022 Yorum Yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu, toplumsal medyadan yaptığı açıklamada, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için Mecbur bir gereksinim haline geldi. İş dünyası olarak bu bahiste Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.” diye yazdı.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, nakdî olmayan pahaların, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak meblağlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ilişkin olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor.

Aktifte yer Meydan düzeltmeye tabi nakdî olmayan kalemler:

-Mali duran varlıklar ve taşınır kıymetler
-Maddi duran varlıklar
-Özel tükenmeye tabi varlıklar
-Stoklar, birinci unsur ve materyal, ticari mallar
-Verilen avanslar, depozito ve teminatlar
-Reel olmayan finansman maliyetleri
-Birikmiş amortismanlar
-Maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve şerefiyeler

Pasifte yer Meydan düzeltmeye tabi nakdî olmayan kalemler:
-Özsermaye kalemleri
-Borçlar
-Düzeltilmiş kâr/zarar
-Pasifte yer Meydan fonlar
-Karşılıklar

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir