Yargıtay’dan EYT’lilere kıdem tazminatı şoku!

Ekonomi Oca 23, 2023 Yorum Yok

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Emekli olduktan sonra tıpkı işyerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay’dan Fazla Kıymetli bir karar çıktı.

Yüksek Mahkeme; emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar tıpkı işyerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı 2. Devre için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Uzmanlar, çalışmayı planlayan EYT’iler için kıdem tazminatı ikazında bulunuyor.

Bir halk kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan personel, emekliliğe ayrıldıktan sonra birebir işyerinde çalışmaya devam etti.

İstifa eden personel, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı emekçi, kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı ile Ulusal bayram ve genel tatil fiyatı alacaklarının davalılardan ortaklaşa müteselsilden tahsilini talep etti.

Davalı şirket, talep edilen alacaklardan Mesul tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, kıdem tazminatını çalışanın istifa ettiği aydaki aldığı fiyat üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Taşeron şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

‘Çalışma istifa ile sonuçlandığı için kıdem tazminatına hak kazanamaz’

Kararda; davacının Toplumsal Emniyet Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına Karşın asıl patrona ilişkin işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Emeklilik tarihine kadar geçen müddet için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma müddeti tarafından kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapıldığı anlaşılmaktadır. Karara temel alınan uzman raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki fiyatı ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata temel fiyatın 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu periyoda ait çalışma mühleti ile bu Devre sonundaki fiyata nazaran kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınması gereken (son) fiyat, davacının emeklilik tarihindeki fiyattır. Gerek fiyatın, gerekse fiyata ek edilecek yardımların nakdî kıymeti belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi temel alınmalı, bu tarihteki tazminata temel fiyat ölçüsü üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapılarak karar kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Kıdem tazminatı uyarısı

Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, birebir işyerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı ihtarında bulundu.

Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın kararında olduğu üzere mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın” dedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir