Yargıtay’dan ‘Tefeci’ kararı: Para alan da veren de hatalıdır

Ekonomi Eki 24, 2022 Yorum Yok

Tefeciden para alan bir vatandaş, mağdur olduğunu öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme, tefecilik yaptığı öne sürülen şahsa ceza yağdırdı. Kararı hem sanık, hem mağdur hem de Vergi Dairesi avukatı temyiz etti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tefeciden para alanın mağdur olmayacağının altını çizdi. Kararda Türk Ceza Kanunu’nun 241. hususunda düzenlenen tefecilik kabahatinin kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu kısmında düzenlendiği üzere kabahatin mağdurunun tüm toplum olduğu vurgulandı.

Dünya’da yeralan habere nazaran kararda şöyle denildi:

“Tefecilik alakasında faiz karşılığı ödünç para alan kişi, iradi olarak faiz münasebetinin tarafı olmakta olup gerçek manada cürmün pasif failidir. Lakin kanun koyucu izlediği cürüm siyaseti gereği tefecilik fiilinin faal failinin kolay kolay tespitini sağlamak hedefiyle ödünç para alan kişiyi cezalandırmamıştır. Bu halde tefecilik fiilinin pasif faili pozisyonunda bulunan faiz karşılığı ödünç para alan kişinin cürmün mağduru olarak kabulüne imkan yoktur. Bu şahısların fail hakkında şikayetçi olmaları halinde açılan bir kamu davasındaki pozisyonları ihbar eden niteliğindedir ve kabahatin direkt mağduru olmadıklarından davaya katılma hak ve yetkileri bulunmamaktadır. Bu nedenle sanık hakkında tefecilik cürmünden açılan kamu davalarına Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 237. hususuna nazaran hatadan direkt ziyan görmeyen müştekinin katılma hakkı olmadığı, bu prestijle kararı temyiz yetkisi bulunmadığından müştekinin temyiz talebinin reddi gerekmiştir.”

“Zarar karşılansa da değeri yok”

Kararda tefecilik hatasında tefecilik yapan failden faiz, kurul yahut öbür isimler karşılığında ödünç para alan şahısların hatanın direkt mağduru olmadıkları lisana getirildi.

Kararda, “Bu şahısların maddi ziyanlarının göz önüne alınamayacağı açıktır. Gerçekten 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Kesin hükümsüzlük’ başlıklı 27. unsuru karşısında yasanın emredici normlarına alışılmamış olarak düzenlenen bir tefecilik kontratı nedeniyle, kontrat taraflarının direkt yahut dolaylı olarak hukuksal muhafazadan yararlanmaları olanaksızdır. Sonuç olarak tefecilik cürümlerinden kurulan kararlarda Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. hususunun uygulanmasında, birebir Yasa’nın 231/6-c hususundaki ‘Zararın giderilmesi’ şartının aranması olanaksızdır” denildi.

Oy birliği ile alınan kararda, “Bu açıklamalar ışığında belge çerçevesi, bilgi ve dokümanlara nazaran mahkemece sanığa kararın açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğinin sorulması sonrasında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/5 ve 231/6-a-b unsur ve bentleri çerçevesinde kıymetlendirme yapılması gerekirken ‘Karşı tarafın ziyanı tanzim edilmediğinden’ münasebeti ile sanık hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. unsurunun uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozma nedenidir. Sanık müdafiinin ve müşteki Hazine vekilinin temyiz itirazları bu prestijle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. unsuru de gözetilerek Ceza Muhakemeleri Yolu Kanunu’nun 321. unsuru uyarınca kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” tabirleri kullanıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir