41 şahıs ölmüştü! Eksper ön raporu: Kaza önlenebilirdi

Ekonomi Kas 01, 2022 Yorum Yok

Amasra’da maden ocağındaki patlamaya ait uzman ön raporundan:

“İşletmede, yer altındaki farklı kartiye ve ünitelerde yapılan ve bütün teknik işleri Biricik bir vardiya mühendisi ile denetlemenin ve direktörün yetersiz kalacağı aşikardır. Bu kusur, kazanın meydana gelmesinde etkendir”

“ATİM’de meydana gelen olayda, yeraltı maden emekçilerinin OFK maskelerini kullanmakta yetersiz olduklarını belirttikleri görülmüştür”

Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle Amel güvenliği uzmanından oluşan 7 Benlik eksper heyetinin hazırladığı 28 sayfalık ön inceleme raporu, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporun “Denetleme” başlığında şu sözlere yer verildi:

“Yeraltı taş kömürü madenciliği ‘çok tehlikeli işler’ sınıfında olduğu için gerek Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri genel Müdürlüğü Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından gerekse de Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından rutin kontrollere tabi tutulmaktadır. Maden işletmesinde gerçekleştirilen kontrol faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlarda havalandırma, metan drenajı, kömür tozu ile gayret ve gibisi hususlarda tespit yahut düzgünleştirmeye yönelik bir talep, Teklif ya da yaptırım uygulanmamıştır. Denetleme düzeneğinin gereken aktifliği sağlayamadığı görülmekte olup, kazanın meydana gelmesinde tesiri vardır.”

Raporda “Teknik İşçi Sayısındaki Eksiklik” başlığı altında “Yeraltının güç koşulları ve kompleks jeolojik yapısından ötürü, maden ocağında aktif bir denetlemenin sağlanması Fazla kıymetlidir.

İşletmede P2 vardiyası (08.00-16.00) dışındaki vardiyalarda bulunan mühendisler genelde vardiya mühendisleridir. Kuruluştaki Yekün vardiya mühendisi sayısı 4’tür. Kazanın meydana geldiği P2’de vazifeli Biricik vardiya mühendisi R.O’dur. Kendisi, yer üstündeki rutin işlerini tamamlayıp, saat 17.50’de yer altına girip, üretim yerine giderken -300 kotunda kazanın meydana geldiği anlaşılmaktadır. İşletmede, yer altındaki farklı kartiye (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) ve ünitelerde yapılan bütün teknik işleri Biricik bir vardiya mühendisi ile denetlemenin ve direktörün yetersiz kalacağı aşikardır. Bu kusur, kazanın meydana gelmesinde etkendir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporun “İş Güvenliği Eğitimleri ve Acil Durumlara Yönelik Tatbikatlar” başlığında ise şunlar kaydedildi:

“Yeraltı maden işletmesinde mümkün bir acil durumda yeraltı çalışanlarının yer yüzüne ulaşabilmesinin en Kıymetli destekçisi, Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskeleridir. ATİM’de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) meydana gelen olayda, yer altı maden personellerinin OFK maskelerini kullanmakta yetersiz olduklarını belirttikleri görülmüştür. Gerek kazadan kurtulan Amele B.S’nin anlattıklarında gerekse de öbür Amele Şahit tabirlerinde acil durum tatbikatlarında yetersizlikler olduğu beyan edilmektedir (19.10.2022 tarihli savcılık ifadesi). İş güvenliği eğitimleri ve tatbikatlar konusunda görülen eksiklikler, kaza sırası ve sonrasında meydana gelen yanılgıların kaynağını oluşturmaktadır.”

Öte yandan, eksper ön raporunda kusur atfedilen Mesul bireylerle ilgili kıymetlendirme ve tespitler de yer aldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir