Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim sonrası ekonomi çalışmalarını işaret etti

Gündem Nis 24, 2023 Yorum Yok

Ak Parti genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ekonomim gazetesine konuk olarak soruları seçim öncesi iktisat ve Siyaset ile ilgili soruları yanıtladı.

AK Parti’nin seçim bildirgesine baktığımızda siyasi rekabetin birtakım Temel noktalarda tıpkı yerde buluştuğunu görüyoruz. Ekonomik Toplumsal Kurul, bayana odaklı aile yardımları, gençlere dönük vaatler, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Diğer partilerle asla karşılaştırmak istemem. Beyaz Parti, yalnızca vaatte bulunan bir parti değil, 21 yıldır iktidarda olan ve vadettiğinin tamamına yakınını gerçekleştirmiş bir siyasi parti. Rasyonel olarak Siyaset yapıyoruz ve yıllardır girdiğimiz her seçimden de birinci parti olarak çıkıyoruz. Rasyonel bir biçimde bakarak, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı da görebiliyoruz. ‘Eksik kalanları da yapmamız geriyor’ diye aylarca tartıştık. misal olarak verdiğiniz, Aile Muhafaza Kalkanı çerçevesinde, ailenin gelirini tamamlayıcı birtakım çalışmaların yapılmasını yalnızca artık söylemiyoruz.

Şimdiye kadar Fazla farklı biçimde aile gelirini tamamlamak için toplumsal yardımlar veren bir siyasi iktidarız. Ailelere tahminen de 10’unun üzerinde takviye veriliyor, Tüm bunları birleştirerek aile bazlı vatandaşlık maaşı biçimine dönüştürelim ve ülkemizde hiçbir aile aşikâr bir gelir düzeyinin altında olmasın istedik. Her aileye kesinlikle bir istihdam Teklif ediyoruz. Tüm bunları daha rahat bir formda yapabilmek, kaynakların hepsini bir noktada toparlamak için de Dijital Aile ve Gençlik Bankası kurmayı Teklif ediyoruz.

1,5 yıldır seçim iktisadı uygulandığı istikametinde değerlendirmeler yapılıyor, iktisat siyasetinde bir değişim dönüşüm olacak mı?

Bir sefer seçim iktisadı uygulanıyor kısmını kabul etmek Mümkün değil. Türkiye pandemi ile Birlikte gelen süreçte Aka bir kısmı global iktisattaki gelişmelerden kaynaklı Tüm dünya ile Bir arada bir türbülansın içinde. Akabinde Ukrayna –Rusya savaşı çıktı ve Türkiye Tüm bu süreçlerden öteki ülkelerle karşılaştırdığınızda nispeten daha Olumlu bir seyir izledi.

Bunu esasen Tüm global kuruluşların raporlarında da görüyoruz. Türkiye iktisadı hem büyüme suratı hem de istihdam yaratma kapasitesi bakımından bu süreçte birçok ülkeden hatta gelişmiş ülkelerden bile olumlu ayrıştı. Türkiye iktisatta kendine bir istikamet tayin etti. ulusal üretiminizin olması lazım ki ayakta kalasınız.

Bir kez Türkiye’nin kuvvetli istikrarlı bir iktisat olması lazım. Bizim seçim beyannamemizin üçüncü hususu, hem istikralı hem kuvvetli bir ekonomik yapının kurulmasını içeriyor. Bunun için de Türkiye’nin üretmesi, istihdamını ve ihracatını artırması, cari Çok ile Bir arada büyüme kaynaklarını finanse edebilmesi lazım.

Türkiye bu istikametteki yürüyüşünü sürdürecektir. Bizim ekonomik programımızın temelinde iki Tane olmazsa olmaz bahsimiz var, Türkiye büyüyecek gelişecek, istikrarlı bir iktisat olacak lakin demokrasi kaideleri içinde bu sağlanacak. Demokrasinin olmadığı ekonomik bir kalkınmanın kimseye bir yararı yok. İkincisi ise Türkiye özgür pazar iktisadı şartları altında büyümesini sürdürecek. Hasebiyle üretim büyüme, istihdam, İhracat ve cari Çok yoluyla Türkiye’yi güçlendirme istikametinden asla Geri dönmeden Gerekli revizyonları yaparak yolumuza devam edeceğiz.

Seçim beyannamesinde, bugüne kadar daima muhalefetin gündeme getirdiği Ekonomik Toplumsal Kurul (ESK) vurgusu dikkati çekti, bunu nasıl görüyorsunuz?

Demokrasi ve hür pazar içerisinde ekonomiyi yöneteceksek burada hiç kuşkusuz iktisadın bütün taraflarının fikirlerinin masada olması gerekiyor. Zati bizim ilgili bakan arkadaşlarımız iktisadın aktörleri ile Daimi dirsek teması içindeler. Nihayetinde siz ekonomiyi laboratuvarda yönetmiyorsunuz yani kimya laboratuvarında deney yapar üzere iktisat yöneltilmez.

Bunlarla temas içinde olmanız gerekiyor, illa ki tıpkı fikirde de olmanız gerekmiyor. Farklı aktörlerin, tarafların çıkarlarının çeliştiği aşikardır. Personel ve patron kısmında olduğu üzere Tüm bunların hepsini bir ortaya getirebilmek ve optimizasyonunu sağlayabilmek de siyasetin maharetidir.

Kur Muhafazalı Mevduat’ın (KKM) kur artışını dizginlediği, enflasyonla nema ortasında açılan farkla Bir arada türbülans oluştuğu, seçim sonrası için hangi parti gelirse gelsin kurlarda Aka bir artış olacağına ait her gün yeni raporlar geliyor, bu bahisteki değerlendirmeniz nedir?

Maalesef Türkiye’de Seyahat Parkı hareketlerinden bu yana felaket tellallığı yapan bir zümre var. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığını bu kelamları söyleyenlerden daha güzel biliyoruz zira burası yöneten bir takım. ancak Türkiye hakikat bir istikamette ve bu süreçlerde güzelleşmeyi sağlayarak yoluna devam ediyor. Türkiye’de maalesef en Kıymetli göstergelerden biri de dövizin ne kadar olduğudur. Hiç dolarla işi olmayan vatandaşımız bile dolara bakar. nihayet bir, bir buçuk yıldır yaşadığımız en Temel konulardan birisi dövizdeki oynaklık ve buna bağlı olarak da fiyatsızlaşma yani rastgele bir malın fiyatının ortadan kalkmış olması gerçeği.

KKM de araçlardan biri olarak kullanıldı, dövizin aşikâr bir biçimde Denetim altına alınması ve emtia fiyatlarının da bir halde muhakkak bir noktada sakinliğe erişmesine vesile oldu. Bu bir ekonomik mecburilik olarak yapıldı ve ilanihaye KKM üzerinden bir iktisadın istikrarları sağlanamaz. lakin Sonuç itibariyle atılan bu adım Olumlu olmuştur; hem döviz muhakkak bir düzeyde dizginlenmiş hem de piyasada malların fiyatları oluşmaya başlamıştır. Bunun Türkiye iktisadına Olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum.

-Özellikle ihracatçılardan ‘bu düzeydeki kur rekabetçi değil’ formunda birçok şikâyet geliyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İhracat yapan Amel adamları dövizin Fazla yüksek olmasını ister ancak iktisat yalnızca İhracat yapan dostlarımızdan ibaret değil. Bir halde üretim yapan ve girdileri dövize bağlı olarak Daimi yükselen kısımlar de var. Onları geçtik, vatandaş var.

Türkiye üretim bakımından dolara bağlı olmasa bile dolar yükseldikçe malların fiyatının yükseldiğini biliyoruz ve bunun da direkt doğruya vatandaşa tesiri var. Biz bir taratan 2028’de 400 milyar dolar İhracat gayesini tutturmak isteyen bir iktidarız lakin diğer taraftan da vatandaşın alım gücü ve Müstahsil bölümlerin üretim girdilerinin maliyetinin düşürülmesi değerli, işte bu dengeyi sağlayacak olan siyasi iktidardır.

2022 yılına kadar Merkez Bankası Nakit siyaseti metinlerinde daima ‘politika faizi enflasyonun üzerinde belirlenecektir’ ibaresini görürdük sonra aniden bu kalktı ve nema indirimleri başladı. nema ve enflasyon ortasında Aka bir uçurum oluştu, bu sürdürülebilir bir durum mu?

Biz iktisada yalnızca nema ve enflasyon üzerinden bakamayız, iktisadın geneline bakmak lazım. Türkiye iktisadı iki koldan yürümek zorunda istihdamı geliştirmek durumundayız, her Yıl ortalama 1 milyon 200 bin yeni istihdam üretmemiz lazım. ancak diğer taraftan da yüksek teknoloji alanında Önemli yatırımlar yaparak teknolojide ihtilal yapan bir ülke olmamız lazım.

Ekonomimiz hem klâsik alanlarda kuvvetli olmalı hem de yenilikçi alanlarda, yüksek teknolojide kuvvetli olmalı. Bu türlü bir ekonomik gidişatı sürdürürken önümüze çıkan en Değerli problemlerden birisi enflasyondur. Enflasyonla çabayı önceliyoruz seçim sonrasında da aslında enflasyonla gayret bir numaralı sorunumuz olacaktır.

“Enflasyon birinci önceliğimiz olacak” dediniz, bizim üzere yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde gayret için toplumsal bir konsensus gerekiyor. Bu da orta vadeli bir programı akla getiriyor. Bu manada ESK’yı devreye sokacak mısınız?

Türkiye’nin farklı bölümlerinin görüşlerini Alışılmış ki alıp değerlendireceğiz, bu sahiden Değerli bir öncelik. Global koşullar da buna Fazla Müsait seyretmiyor, bunun da farkındayız lakin Özellikle maliyet enflasyonu kısmını dengeleyecek işler yapmak zorundayız, başta güç maliyetlerinin düşürülmesi olmak üzere. Orta vadeli adımların atılabilmesi için anne çerçeveyi aslında kendi içimizde konuşuyoruz, bunu da seçimden sonra hızla yapacağız. Türkiye’nin farklı toplumsal kesitlerinin görüşlerini de kesinlikle işin içine katarak ortak bir enflasyonla gayret maksadı belirlenecek.

Bu orta vadeli bir plan mı olacak?

Bir hareket planı, bir güç maliyetinden bahsediyorsak orta vadelidir, ihracatın artırılması 400 milyar dolara çıkarılması için kimi tedbirlerin alınması mecburidir. Yeniden turizm gelirlerinin 100 milyar dolara çıkmasıyla ilgili hem bugün atacağımız adımlar Mevcut lakin orta vadede gerçekleştirilecek işler var. Bunların hepsini bir paket olarak görmek lazım.

Enflasyonla gayrette nema enstrümanını hiç kullanmayacaksınız herhalde, bir de Ortodoks, heterodoks tartışması var?

Bu tartışmalara girmek istemiyorum, Türkiye’ye Fazla faydası olan tartışmalar olarak görmüyorum. Türkiye kendi ulusal menfaatleri, iktisadının gereği ve koşullarının ortaya çıkardığı yeni dinamikler çerçevesinde kararlarını alır ve yoluna devam eder.

Türkiye enflasyonla gayret ederken dünyada bizi nasıl bir ekosistem bekliyor, bu bizi nasıl tesirler?

Neoliberal pembe dünya çoktan yıkıldı, dünyada büsbütün her şeyin pazar iktisadı kaideleri içinde gerçekleştiği ve Aka ekonomiler dediğimiz Avrupa, ABD üzere iktisatların tıkır tıkır işlediği, dünyanın da neredeyse Biricik bir pazarmış üzere ekonomik kurallar içerisinde yöneltildiği bir Çağ artık Fazla geride kaldı. Neoliberal tezler çöktü.

Zaten yaşanan düşüncelerin Kıymetli bir nedeni de budur. Dünyada neoliberal sistemin yerine konulacak yeni bir sistemi Özellikle batı ülkeleri ikame edemediler. Kapitalizm yalnızca varlığı paylaşmaya dönük bir sistemdir; yokluğu nasıl paylaşacağını bilemez. Dünyada yaşanan krizin Temel problemi bir paragdigma iflasıdır. Bu paradigmanın yerine yeni bir paradigmayı yalnızca biz değil batılılar da arıyor.

‘Soğan mı, tayyare gemisi mi? ‘Domates mi, SİHA mı? ‘ biçiminde tartışmalar var, bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunların ikisi birbirinden farklı şeyler değil bunu toplumsal medya üzerinden köpürtüp kullanılan bir cümleyi Tersine çevirmek bunları konuşmak hakikat değil, ben bu Cin polemiklere girmem Benlik olarak.

Enflasyonun farkındayız, hayat değerliğinin farkındayız, vatandaşın alım gücünün artırılması hem de fiyatların aşağı çekilmesi için çaba veriyor, klavye silahşörlerinin tersine Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız bu çabayı sürdürüyoruz. Soğan 25 lira ise bizim arkadaşlarımız soğanın 10-15 lira olması için çaba ediyor. Bunun farkındayız yani ‘bu beyefendiler gerçeği bilmiyorlar, siz Düş dünyasında yaşıyorsunuz’ anlayışı büsbütün palavradır, iftiradır. Söylediğimiz şu Türkiye’nin Aka hayallerini Ufak gören bir muhalefet ile karşı karşıyayız.

AK Parti Milletvekili listelerinde üç Devre kurulanın da istisnasız uygulanması ile yüzde 65’lere varan bir değişim yaşandı. Bu ölçüde bir yenilenmeye neden gereksinim duyuldu?

AK Parti şu Lahza itibariyle 12 milyon üyesi bulunan dünyanın en Aka sivil cemiyet kuruluşlarından birisi, ayrıyeten Beyaz Parti’ye bu ülkede bir kere oy vermiş insanların oranı yüzde 65. çok Aka toplumsal karşılığı olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin en Değerli özelliği Daimi yenilenmeyi, gençleşmeyi, takımlarını ve programlarını revize etmeyi başarabilmiş olmasıdır.

Bu manada da yüzde 65 oranındaki bir yenilenme oranı Beyaz Parti’nin kurumsallaştığını, kökleştiğini gösteren Değerli göstergelerden. Üç Devre kurulanının istisnasız uygulanmasının bunda Değerli kıymetli rolü olduğu kanaatindeyim, bu seçim Değerli bir gençleşme ve yenilenmenin önünü aşmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bir onarıma gidileceği açıklandı, yürütme ve yasama ayaklarında nasıl bir onarım planlanıyor?

Yeni sistem 5 yıllık bir Deneme edindi, Fazla hoş çalışmalar yapıldı aksayan taraflar tespit edildi. Bunların Aka kısmı anayasal ve yasal değişiklikler gerektirmiyor, uygulamaya dönük. Bunların en değerlisi yürütme ile yasama ortasındaki irtibatın sağlanması.

Anayasal bir mecburilik yok lakin bundan sonra bakan arkadaşlarımızın Meclis çalışmalarına biraz daha dikkatli devam etmesi, yasama ve yürütme ortasındaki münasebetlerin daha yakın ve sıcak olmasını sağlayacaktır. Tahminen bakan yardımcılıklarında bir düzenleme olabilir, evvelce müsteşar vardı, bakan yardımcılığı müsteşarlığı karşılamıyor bunu için Yasa değişikliğine muhtaçlık yok. Tahminen bakan yardımcılarından birisi uygulamada fiilen müsteşar üzere yani bürokrasiyi yöneten bakan Yardımcı durumuna getirilebilir.

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir