Maden kazasında hayatını kaybeden emekçilerin borçları silinecek

Ekonomi Eki 25, 2022 Yorum Yok

İş kazası sonucu ölen maden personelinin genel sıhhat sigortası primi dahil, primlere ait her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden çalışanının anne babasına aylık bağlanacak.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 23 unsurluk torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife, Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci için husus eklendi. Buna nazaran; faciada hayatını yitiren 41 madencinin genel sıhhat sigortası dahil toplumsal güvenlik primlerine dair bütün borçları silinecek ve yakınlarına aylık bağlanacak.

Bağlanan aylıklara ait primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden çalışanlarının yakınlarına uygulanacak dayanak paketi TBMM Plan ve Bütçe komitesinde görüşülen torba teklife eklendi. Komite’de görüşülen torba teklifi ise kabul edildi.

TORBA KANUN TEKLİFİ KOMİTEDEN GEÇTİ. TEKLİFE, AMASRA’DA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN YAKINLARINA AYLIK BAĞLANMASI İÇİN HUSUS EKLENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Tarz Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin Alevilikle ilgili hususları kabul edildikten sonra kalan hususlar de kuruldan geçti. Böylelikle torba kanun teklifinin 23 unsuru de AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kurulda kabul edilmiş oldu.

Teklife, Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciler için unsur eklendi. Buna nazaran; maden faciasında hayatını kaybeden 41 personelin genel sıhhat sigortası dahil toplumsal güvenlik primlerine dair bütün borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ait primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Muhalefetin, Merkez Bankası’nın misyonu olduğunu belirttiği fiyat istikrarının sorumluğu, teklifin 10’uncu unsuruyla kurulacak olan Fiyat İstikrar Komitesi’ne verilecek. Fiyat istikrarını sağlamakla misyonlu Merkez Bankası’nın Lideri da bu komitenin üyesi olacak.

Daha evvel bu komiteye ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya alışılmamış bulunarak iptal edilmişti. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken mevzularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” kararına atıf yapmıştı. Yüksek Mahkeme ayrıyeten, komitenin ülke için kritik ehemmiyete sahip şirketlerin iştirak yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ait yapılacak süreçler konusunda karar alma yetkisini Anayasa karşıt bulmuştu.

Teklifle Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu’na süreksiz bir unsur ekleniyor. Buna nazaran; konusu cürüm teşkil etmemek ve katılaşmış bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut vazifeli olan sorumluları hakkında, yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Teklifle kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklarda, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları koşulu aranacak.

Kamu İhale Heyet kararı yeterince zorlayıcı sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen kontratlar nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek süreçlerin kapsamı da genişletilecek. Düzenleme ile Kamu İhale Şurası kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm argümanları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele prensibi gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Ülke iktisadının milletlerarası rekabetçiliğin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması hedefiyle yeni bir teşvik getiriliyor.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA DÜZENLEME YAPILACAK

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişikliğe nazaran; iştirakçi dokümanı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları yararın yüzde 50’si kurumlar vergisinden muaf olacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için yararın, elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması koşulu aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL ETTİĞİ DÜZENLEMEDEKİ BOŞLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN HUSUS EKLENDİ

Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen Harikulâde Hal Kapsamında Kimi Önlemler Alınması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Muvazaalı Evre İşlemleri” başlıklı hususu, kanun boşluğunun giderilmesi için yine düzenleniyor.

Buna nazaran; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket idaresi için kayyım tayinini düzenleyen hususu uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e kadar paydaşlık hisse ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış periyot ve temlik süreçleri, Fon Konseyi’nce muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma sürecine karşı ilgililerce, bildiriden itibaren bir ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir